rss
Thứ tư, 21/04/2021 | 17:18 GMT+7

75 năm Thể thao Việt Nam: Chặng đường tự hào!

Cập nhật 00:21 ngày 27/03/2021
(Trong nước) - 75 năm trước, ngày 27/3/1946, trong điều kiện muôn vàn khó khăn của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa còn non trẻ, quan tâm sâu sắc đến sức khỏe của toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 38 về việc thiết lập trong Bộ Quốc gia Giáo dục một Nha Thanh niên và Thể dục. Cũng ngày hôm ấy, Người đã ra lời kêu gọi đồng bào cả nước tham gia tập luyện thể dục để tăng cường sức khoẻ. Nhiều nơi trong cả nước dấy lên phong trào Khoẻ vì nước rầm rộ trong năm 1946. Với những ý nghĩa lịch sử sâu sắc đó, ngày 27/3 được Nhà nước ta lấy làm "Ngày Thể thao Việt Nam" hàng năm, sự kiện lịch sử này chính là dáu mốc đánh dấu sự ra đời của ngành Thể dục thể thao nước ta.

Hình ảnh: 75 năm Thể thao Việt Nam: Chặng đường tự hào! số 1

Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương khôi phục đất nước; trong đó có lĩnh vực chống “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm” đồng thời coi trọng việc tập luyện TDTT để nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục, đồng thời trong ngày này Người viết bài “Sức khoẻ và thể dục” đăng trên Báo Cứu quốc kêu gọi đồng bào cả nước tham gia tập luyện thể dục để tăng cường sức khoẻ.

Nêu rõ tầm quan trọng của sức khỏe, Người viết: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công, mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe tức là làm cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước…”.

Bác Hồ khẳng định: “Dân cường thì nước thịnh” và mong muốn “đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”. Bác đã nêu tấm gương sáng: “Tự tôi ngày nào cũng tập”. Chỉ 2 tháng sau, ngày 26/5/1946, Bác Hồ đến dự Lễ phát động “Ngày Thanh niên vận động”. Tại đây, Người đã phát động phong trào “Khỏe vì nước” mở đầu cho phong trào rèn luyện thân thể trong đông đảo quần chúng nhân dân trong suốt 75 năm qua.

Ngày 29/01/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 25-CT về việc lấy ngày 27/3 là “Ngày Thể thao Việt Nam” và được tổ chức hằng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hoá thể thao lành mạnh. 

Theo dòng lịch sử cách mạng, mặc dù mang nhiều tên gọi khác nhau: Nha Thể thao Trung ương, Ban Thể dục thể thao, Ủy ban Thể dục thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao…  nhưng TDTT luôn giữ được vị trí quan trọng trong xã hội, qua từng giai đoạn cách mạng khác nhau.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Phong trào “Khỏe vì nước” đã góp phần quan trọng nâng cao sức khỏe toàn dân để chiến đấu “chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”. TDTT cũng theo từng đoàn dân công, từng đoàn vệ quốc ra trận góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Phong trào “Luyện vai trăm cân, rèn chân vạn dặm”, các phong trào chạy, nhảy, bơi, bắn, võ… cũng đã thu hút hàng triệu người dân Việt Nam tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, sẵn sàng ra trận, góp phần giành thắng lợi bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc cuộc kháng chiến thần thánh trường kỳ, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. Trong hoà bình xây dựng và kiến thiết đất nước, đặc biệt là trong những năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, TDTT tiếp tục được quan tâm.

Hình ảnh: 75 năm Thể thao Việt Nam: Chặng đường tự hào! số 2

Với khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các phong trào TDTT liên tục được phát động trong các đối tượng. Từ năm 2000 trở lại đây, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã trở thành phong trào rộng khắp của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế – xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân cả nước.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển của thể thao Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động trong lĩnh vực Thể dục thể thao đã từng bước vượt qua những khó khăn để ngành phát triển bền vững về thể dục thể thao quần chúng, giúp nâng cao thể trạng và tầm vóc nhân dân, cũng như thể thao thành tích cao, gặt hái được những thành công vang dội, nâng cao vị thế của Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Minh Khang

Bình luận (0)
Gửi