rss
Thứ tư, 08/12/2021 | 08:46 GMT+7

Bộ VHTTDL đề xuất giữ nguyên mô hình Tổng cục

Cập nhật 13:40 ngày 11/10/2021
(Trong nước) - Bộ VHTTDL vừa đề xuất giữ nguyên, ổn định 21 cơ quan hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước. Trong đó có, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Hình ảnh: Bộ VHTTDL đề xuất giữ nguyên mô hình Tổng cục số 1
Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa xây dựng dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 79/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ này.

Theo Nghị định 79, Bộ VHTT&DL hiện có 21 cơ quan hành chính, trong đó có 3 Tổng cục và tương đương: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bộ VHTT&DL cho rằng, cơ cấu tổ chức hiện nay cơ bản phù hợp với chức năng và các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ đều đáp ứng đủ tiêu chí thành lập theo quy định. Chính vì vậy, Bộ đã đề xuất giữ ổn định 21 cơ quan hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước.

Qua rà soát đánh giá, Bộ cho rằng cơ cấu tổ chức hiện nay cơ bản hợp lý, phù hợp với chức năng và các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu quản lý nhà nước theo từng chuyên ngành. Mặt khác, các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ đều đáp ứng đủ tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định số 101/2020. Vì vậy, Bộ đề xuất giữ ổn định 21 cơ quan hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước theo Nghị định số 79/2017.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lý giải: Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch đáp ứng các tiêu chí thành lập Tổng cục. Cụ thể là có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Một số nhiệm vụ, đối tượng quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở trung ương.

Đối với Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL cho rằng đây là một trong những lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện chủ trương tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế của đất nước.

Việc duy trì một cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở cấp Tổng cục là phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế về thể dục thể thao. Mô hình cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao độc lập cũng là mô hình phổ biến trên thế giới (Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Philippines có cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao là tổ chức trực thuộc Chính phủ; Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan có cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao là tổ chức tương đương cấp Tổng cục).

Bắc Sơn

Bình luận (0)
Gửi