rss
Thứ năm, 22/03/2018 | 11:19 GMT+7
  • CHƯƠNG TRÌNH BƠI AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2017-2020

    CHƯƠNG TRÌNH BƠI AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2017-2020

    (Bơi an toàn - Phòng chống đuối nước) - Hàng năm, ở nước ta có hàng ngàn người chết vì nạn đuối nước, trong đó một số lượng lớn là trẻ em. Bởi vậy, việc phổ cập bơi và các kỹ năng phòng – chống đuối nước trong lứa tuổi học đường đã trở thành giải pháp cấp thiết để khắc phục vấn nạn này. Thực hiện Quyết định số 234 và chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ (cùng ban hành vào năm 2016) và Quyết định 4285 của Bộ VHTTDL, kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017-2020 đã được triển khai rộng rãi, bước đầu đạt được một số thành công đáng ghi nhận.

Bơi an toàn - Phòng chống đuối nước

< 1 2 3 >