rss
Chủ nhật, 19/09/2021 | 07:33 GMT+7

Cải cách hành chính

Những kết quả nổi bật trong công  tác cải cách hành chính của Tổng cục TDTT

Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Tổng cục TDTT

07:25 AM, 24/04/2020 - Cải cách hành chính

(Cải cách hành chính) - Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Tổng cục TDTT, công tác cải cách hành chính ở Tổng cục TDTT đã đạt nhiều kết quả khả quan trong những năm qua. Chính vì thế, việc đẩy mạnh công tác này được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

< 1 2 3 >