rss
Chủ nhật, 19/09/2021 | 09:09 GMT+7

Công tác cải cách hành chính luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ VHTTDL

Cập nhật 00:00 ngày 20/06/2018
(Cải cách hành chính) - Sáng 20/6, tại Thừa Thiên Huế, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Hình ảnh: Công tác cải cách hành chính luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ VHTTDL số 1
 Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định “Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thể chế hoàn thiện hệ thống pháp luật luôn được Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ VHTTDL quan tâm chỉ đạo quyết liệt, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bộ, ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước của bộ máy tổ chức Ngành từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thuận lợi, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ tốt nhất cho nhân dân, doanh nghiệp và xã hội.

Trong thời gian vừa qua, công tác cải cách hành chính của Bộ đã có nhiều chuyển biến cả về quy mô và chất lượng, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, công tác cải cách hành chính của Bộ VHTTDL đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng thể chế, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng, không để nợ đọng các văn bản, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Hệ thống chính sách, pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch từng bước hoàn hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Bộ, Ngành từ trung ương đến cơ sở. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ được thực hiện tốt qua Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL và Trang tin Cải cách hành chính của Bộ. 

Bên cạnh đó bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục được kiện toàn; Công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ được triển khai mạnh mẽ, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính phủ điện tử. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Bộ đã hoàn thành việc liên thông 4 cấp hành chính với Chính phủ. Hiện nay, Bộ VHTTDL đang duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 34 thủ tục hành chính (trong đó có 30 thủ tục mức độ 3 và 04 thủ tục mức độ 4) tới người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tuy đã đạt được những kết quả nhất định tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều hạn chế tương xứng với yêu cầu và mục tiêu chung của Nghị quyết 30c/NQ-CP đặt ra. Đó cũng là một trong những nguyên nhân Bộ VHTTDl tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác cải cách hành chính. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

 

Thu Bình

Bình luận (0)
Gửi