rss
Thứ bảy, 19/01/2019 | 04:34 GMT+7

Công tác giáo dục thể chất cần được Luật TDTT sửa đổi chắp cánh

Cập nhật 00:00 ngày 30/12/2017
(Pháp luật TDTT) - Công tác giáo dục thể chất (GDTC) và hoạt động thể thao trong nhà trường có một vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì có một vị trí quan trọng nên luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TDTT đã có sự bổ sung, sửa đổi các điều của luật TDTT liên quan đến công tác GDTC và hoạt động thể thao trong nhà trường rất hợp lý.
1. Hoạt động thi đấu cho học sinh, sinh viên là hoạt động tự nguyện, nhằm thực hiện mục tiêu của GDTC và nâng cao đời sống tinh thần, hoàn thiện nhân cách, giúp học sinh, sinh viên tránh xã các tệ nạn xã hội, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa học sinh, sinh viên các nước trong khu vực và trên thế giới.
 
Khi xã hội phát triển hoạt động thi đấu thể thao trở thành nhu cầu không thể thiếu của xã hội, đã đến lúc phải có một cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm, quyết định quy mô tổ chức, đối tượng tham gia hoạt động thi đấu TDTT quần chúng nói chung và học sinh, viên nói riêng.
 
Hình ảnh: Công tác giáo dục thể chất cần được Luật TDTT sửa đổi chắp cánh số 1
 
Thời điểm này Luật Thi đấu TDTT số 77/2006/QH11 có một số điều khoản không còn phù hợp nữa. Do vậy, sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2a, 2b Điều 13 của Luật TDTT lần này là phù hợp, cụ thể:
a) Sửa đổi khoản 1: Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức
 
- Các đại hội TDTT khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam cho các đối tượng học sinh, sinh viên;
- Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.
 
b) Bổ sung khoản 2a, 2b: Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan, ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ chỉ đạo tổ chức các hoạt động TDTT của Bộ, ngành.
 
2. Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc, có mục tiêu: Nâng cao sức khỏe, thể lực toàn diện, trong đó trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên kết hợp với giáo dục ý chí, đạo đức, lối sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em, học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao bổ sung lực lượng vận động viên thành tích cao cho nền thể thao nước nhà. Để thực hiện được mục tiêu trên, thì các điều kiện đảm bảo để phát triển giáo dục thể chất phải đáp ứng yêu cầu. Nhưng qua điều tra khảo sát cho thấy:
 
- Chương trình môn học GDTC, phương pháp dạy học và cách kiểm tra, đánh giá còn nhiều bất cập;
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện TD  còn thiếu thốn lạc hậu, quỹ đất dành cho GDTC và hoạt động TD trong nhà trường còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu.
- Đội ngũ giáo viên, giảng viên TD còn thiếu về số lượng và trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu;
Hình ảnh: Công tác giáo dục thể chất cần được Luật TDTT sửa đổi chắp cánh số 2
 
Vậy muốn nâng cao chất lượng hiệu quả GDTC, cần có cơ sở vật chất đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng được trình độ tập luyện và tiếp cận với khoa học tiên tiến; về đội ngũ giáo viên, giảng viên TD có chất lượng chuyên môn phải đáp ứng được yêu cầu; chương trình GDTC phải phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu của phát triển của ngành Giáo dục và sự phát triển của đất nước. Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới trong đó có chương trình môn học GDTC.
 
Lĩnh vực này cần phải có cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm. Do vậy, tại khoản 2, Điều 21 của Luật TDTT, được sửa đổi, bổ sung là hợp lý, cụ thể:
Khoản 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:
a) Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT, phục vụ  GDTC ở các cấp học và trình độ đào tạo.
b) Quy định số lượng, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên giảng viên TDTT, hướng dẫn nội dung hoạt động TDTT của từng cấp học và trình độ đào tạo.
c) Xây dựng, ban hành chương trình GDTC, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên TDTT, hướng dẫn nội dung hoạt động thể thao trong nhà trường.
 
3.  Đơn vị triển khai thực hiện các quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về GDTC và thể thao cho học sinh, sinh viên là các trường tiều học, THCS, THPT, đại học, cao đẳng và trung cấp (sau đây gọi chung là: nhà trường). Do vậy, cần phải đưa vào luật quy định cho các nhà trường có trách nhiệm đảm bảo đủ các điều kiện: cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo theo đúng quy định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và Luật sửa đổi bổ sung đã sửa đổi khoản 2 và khoản 3 của Điều 22. Trách nhiệm của nhà trường là phù hợp cụ thể:
- Khoản 2: đảm bảo đủ giáo viên, giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ GDTC và thể thao trong nhà trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Khoản 3: Tổ chức cho người học tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa; tạo điều kiện cho học sinh khuyết tật tham gia các hoạt động thể thao phù hợp.
 
4. Trong nhưng năm qua việc tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên còn gặp nhiều khó khăn vì kinh phí hạn hẹp, điều kiện sân bãi không đảm bảo, một số lãnh đạo nhận thức chưa đầy đủ về vai trò ý nghĩa của thi đấu thể thao, chính điều này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động thi đấu thể thao và tác động xấu đến thể chất, nhân cách của sinh viên, đây là cơ hội để tệ nạn xã hội xâm nhập vào đời sống tinh thần của HSSV. Hiểu được điều này, nên sửa đổi luật TDTT lần này đã sửa đổi khoản 1, khoản 2  Điều 25. Thi đấu thể thao trường học, cụ thể:
- Khoản 1: Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo các cấp có trách nhiệm tổ chức thi đấu thể dục thể thao, để động viên phong trào TD, TT trong học sinh, sinh viên.
- Khoản 2: Nhà trường có trách nhiệm tổ chức mỗi năm ít nhất 1 cuộc thi đấu thể thao toàn trường.
 
5. Trường năng khiếu TDTT: là một tổ chức nhà trường do ngành TDTT quản lý và tổ chức hoạt động, trong nhiều năm qua đã bộc lộ rõ một số điểm yếu, hay gọi là lỗ hổng, đó là vận động viên trẻ không được học các môn văn hóa đầy đủ theo chương trình như các trường phổ thông khác, đội ngũ giáo viên giảng dạy văn hóa thiếu thậm chí là không có, học văn hóa chủ yếu gửi các trường khác, do vậy nhưng thời gian đi thi đấu dài ngày, vận động viên được bổ sung học văn hóa không đầy đủ, dẫn đến nhiều học sinh chán nản không theo kịp bạn bè cùng trang lứa, đây là lỗ hổng. Sửa đổi luật TDTT lần này đã sửa đổi khoản 2a, Điều 61. Trường năng khiếu như sau:
- Khoản 2a: Điều kiện thành lập trường năng khiếu thể thao thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục.
 
Kết:
Luật TDTT sửa đổi hiện đã được thảo luận tại Quốc hội, rất mong kỳ  họp sau sẽ được thông qua, trở thành “đôi cánh”  thúc đẩy thể thao học đường, giáo dục thể chất lên một tầm cao mới. Trong lúc đó, Bộ GD – ĐT đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
 
Tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018, đặc biệt là quan tâm giáo dục toàn diện cho trẻ em, học sinh thành một công dân tốt, có trí tuệ và có lòng yêu nước, thương nòi và ý thức công dân toàn cầu, biết tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân, rèn luyện thể lực và giữ gìn vệ sinh môi trường. Thực hiện triệt để “Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”.

TS. Trần Văn Lam – Chánh văn phòng Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam

Bình luận (0)
Gửi