rss
Thứ hai, 25/05/2020 | 14:42 GMT+7

Đảng uỷ Bộ VHTTDL: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Cập nhật 09:14 ngày 23/01/2019
(Trong nước) - Sáng 23/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tới dự Hội nghị có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW Lại Xuân Lâm; Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, các đồng chí Cấp ủy của 74 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL.
Hình ảnh: Đảng uỷ Bộ VHTTDL: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 số 1
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu chỉ đạo.

Trong năm 2018, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018 của Bộ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nề nếp, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo  và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư  tưởng được tăng cường.

Việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8 khóa XII được triển khai nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới, chất lượng học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng được nâng cao, đạt chất lượng. Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị bước đầu đã tác động tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Hình ảnh: Đảng uỷ Bộ VHTTDL: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 số 2
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW Lại Xuân Lâm trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" cho Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải.

Theo ông Phùng Minh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL:  Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, cơ sở đảng, đảng viên. Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nề nếp, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động hơn. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan đơn vị.

Tuy nhiên, ông Phùng Minh Cường cũng thắng thắn cho rằng: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra giám sát của các cấp ủy trực thuộc còn chưa thường xuyên, công tác kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế nhất là quy trình kiểm tra, giám sát đảng viên; Lúng túng trong việc tự kiểm tra, tự giám sát tại chi bộ, việc giải quyết dơn thư vẫn còn chậm và chưa đồng bộ.  

Trong năm 2019,  Đảng ủy Bộ VHTTDL phối hợp với Ban Cán sự Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 102/NQ-CP, Nghị quyết số 33/NQ-TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2019 của Bộ trên các lĩnh vực VHTTDL và gia đình; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ; Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ số; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý của ngành...

Hình ảnh: Đảng uỷ Bộ VHTTDL: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 số 3
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW Lại Xuân Lâm tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan TW cho Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền 2014  - 2018 và Bằng khen cho 5 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền 2014  - 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao kết quả đã đạt được của công tác xây dựng Đảng năm 2018, chấp hành tốt quy định, đường lối, chủ trương của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Bộ VHTTDL.

"Cần chú trọng công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn. Mỗi cấp đảng, cấp cơ sở cần xác định rõ trách  nhiệm quản lý và nhiệm vụ của mình trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động, nâng cao vai trò, năng lực của người đứng đầu. Cần phát huy tinh thần dân chủ, công khai để tránh tình trạng mất doàn kết, thiếu dân chủ. Nội bộ cấp ủy phải đoàn kết, thống nhất, làm tốt vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu mới phát huy được sức chiến đấu của tổ chức đảng. Việc sinh hoạt Đảng phải được tổ chức thường xuyên, nội dung sinh hoạt phải phong phú, có chuyên đề" - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Cũng dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2018 đã được Đảng ủy Khối các cơ quan TW và Đảng ủy Bộ VHTTDL khen thưởng.

Bùi Nguyễn

Bình luận (0)
Gửi