rss
Thứ ba, 16/10/2018 | 18:18 GMT+7

Đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập môn thể thao tự chọn Bóng rổ của sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Cập nhật 14:12 ngày 28/07/2017
(Lý luận & Thực tiễn) - Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy tiến hành đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập môn thể thao tự chọn Bóng rổ của sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội làm tiền đề và cơ sở để lựa chọn các biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn thể thao tự chọn Bóng rổ cho đối tượng nghiên cứu.
ĐẶT VẤN ĐỀ
 
Bóng rổ là môn thể thao phong phú và đa dạng có tính nghệ thuật, tính tập thể, đoàn kết. Tập luyện bóng rổ có khả năng phát triển các tố chất thể lực cùng với sự đòi hỏi cao về khả năng chức phận của các cơ quan trong cơ thể, hoàn thiện các tố chất thể lực khác nhau, xây dựng và củng cố các định hình động lực và sự phối hợp giữa chúng, có quan hệ chặt chẽ với sự phối hợp động tác chính xác, phản xạ nhanh, sự suy nghĩ khôn ngoan, cảm giác nhạy bén.
 
Đổi mới nội dung phương pháp Giáo dục thể chất việc nghiên cứu các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học nói chung và giáo dục thể chất nói riêng là một việc cần làm thường xuyên trong mỗi nhà trường. Tuy nhiên về môn Bóng rổ trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu để tìm ra các biện pháp đổi mới về nội dung, phương pháp và các điều kiện đảm bảo đồng bộ khác, cho nên chất lượng dạy và học môn Bóng rổ hiện nay có những hạn chế nhất định. Kết quả học tập của sinh viên nói chung và môn Bóng rổ nói riêng là một vấn đề đang được mọi người quan tâm.
 
Đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập môn thể thao tự chọn Bóng rổ của sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những luận cứ cần thiết làm tiền đề và cơ sở để lựa chọn các biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn thể thao tự chọn Bóng rổ cho đối tượng nghiên cứu
 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu tham khảo; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp thực nghiệm sư phạm và Phương pháp toán học thống kê.
 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
 
3.1. Thực trạng việc thực hiện chương trình các môn học cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Chương trình Giáo dục thể chất cho sinh viên các trường Đại học và cao đẳng không ngừng được cải tiến. Thực hiện quyết định số 203/QĐ-TDTT; và quyết định 203/ QĐ-TDTT của Bộ GD-ĐT ban hành chương trình Giáo dục thể chất gồm: 5 học phần với 150 tiết dạy trong cả quá trình khoá học của sinh viên. Trường Đại học Bách khoa Hà nội đã dựa vào cấu trúc chương trình của Bộ ban hành để xây dựng nội dung chương trình Giáo dục thể chất cho phù hợp với đặc điểm của sinh viên, điều kiện cơ sở  vật chất và đội ngũ giáo viên TDTT...giai đoạn 1 là: 90 tiết tương đương 3 học kỳ, giai đoạn 2 là: 60 tiết tương đương 2 học kỳ.
 
Sau khi các em sinh viên kết thúc chương trình Giáo dục thể chất ở giai đoạn 1, Khoa đã tiến hành thông báo để các em đăng ký nguyện vọng học tập chương trình thể thao tự chọn của giai đoạn 2, việc thông báo và đăng ký môn học được phòng Đào tạo nhà trường tổ chức dưới 2 hình thức: một là đăng ký môn học trên Internet, hai là đăng trực tiếp tại phòng Đào tạo của nhà trường.
 
Trong những năm qua Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Bách khoa Hà nội dựa vào đặc điểm tập luyện của sinh viên cũng như cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên mà xây dựng và đưa vào giảng dạy chương trình tự chọn với 4 môn thể thao là: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông.
 
3.1.1. Nội dung chương trình giáo dục thể chất qui định ở giai đoạn I
 
Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn 1 gồm: 3 học phần, 90 tiết tương ứng với quá trình đào tạo Đại học đại cương cho sinh viên. Trong 3 học phần giai đoạn 1 của chương trình giáo dục thể chất gồm: Lý thuyết và thực hành (thể dục và điền kinh)
 
Hình ảnh: Đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập môn thể thao tự chọn Bóng rổ của sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội số 1
 
 
 - Về nội dung lý thuyết: nhà trường thực hiện theo đúng và đầy đủ nội dung mà chương trình  giáo dục thể chất của Bộ ban hành. 

- Về nội dung thực hành: nhà trường đưa vào giảng dạy các môn thể dục và điền kinh có sự lựa chọn cho phù hp với đặc điểm của sinh viên trường mình và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên TDTT: 

+ Môn Thể dục: nhà trường đã đưa vào giảng dạy các nội dung sau: Xà đơn, xà kép (cho nam), xà lệch (cho nữ), thể dục tay không (cho nhóm sức khoẻ yếu), và đang thử nghiệm nội dung Dance spots cho sinh viên.

+ Môn Điền kinh: Nhà trường đưa vào giảng dạy các nội dung sau: Nhảy xa kiểu ngồi, nhảy cao nghiêng mình qua xà, chạy ngắn 100m, chạy trung bình 1500m (nam) và 800m (nữ).
 
Nội dung chương trình giai đoạn 1 góp phần nâng cao thể lực chung cho sinh viên, phát triển các tố chất vận động cơ bản, phát triển cơ thể cân đối hài hoà, sửa chữa khuyết tật, các tư thế tác phong xấu… tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tiếp thu tốt kiến thức ở giai đoạn II.
 
3.1.2. Nội dung chương trình giáo dục thể chất qui định ở giai đoạn II
 
Giai đoạn 2 gồm 2 học phần, 60 tiết, mỗi sinh viên được chọn 1 trong 6 môn thuộc chương trình môn thể thao tự chọn, được học tương đối hoàn chỉnh kỹ, chiến thuật môn thể thao mà mình yêu thích. Mỗi nhà trường căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi phòng tập, dụng cụ và khả năng giảng dạy huấn luyện của đội ngũ giáo viên TDTT mà tổ chức giảng dạy cho sinh viên chương trình tự chọn về 6 môn thể thao thông dụng, quần chúng nhất của Việt nam gồm các môn sau: Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, cầu lông, Bóng rổ, được trình bày tại bảng 1 như sau:
 
Hình ảnh: Đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập môn thể thao tự chọn Bóng rổ của sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội số 2
 

 Sau khi các em sinh viên kết thúc chương trình giáo dục thể chất ở giai đoạn 1, Khoa giáo dục thể chất đã tiến hành thông báo để các em đăng ký nguyện vọng học tập chương trình thể thao tự chọn của giai đoạn 2, việc thông báo và đăng ký môn học được phòng Đào tạo nhà trường tổ chức dưới 2 hình thức: một là đăng ký môn học trên Internet, hai là đăng trực tiếp tại phòng Đào tạo của nhà trường.

3.2. Thực trạng học tập môn thể thao tự chọn Bóng rổ của sinh viên  trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
3.2.1. Những nguyên nhân hạn chế
 
Qua nghiên cứu và khảo sát thực trạng thể lực chung của sinh viên khi học xong chương trình tự chọn môn Bóng rổ trường Đại học Bách khoa Hà nội, khảo sát về kết quả học tập cũng như điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ và giảng viên về giáo dục thể chất của nhà trường, đề tài tìm ra những nguyên nhân còn hạn chế của chương trình môn học thể thao tự chọn Bóng rổ của sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà nội như sau:
 
* Chương trình môn thể thao tự Bóng rổ cho sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà nội chưa mang lại hiệu quả,chương trình được xây dựng dựa trên kinh nghiệm chủ quan của các giảng viên trong Khoa giáo dục thể chất chưa theo đúng khung chuẩn được ban hành của Bộ GD-ĐT. Do vậy xuất hiện nhiều bất cập về nội dung, hình thức và phương pháp giảng dạy nhưng lại không có biện pháp cải tiến và đổi mới cho phù hợp với điều kiện tập luyện của sinh viên.
 
* Kết quả kiểm tra thể lực của sinh viên học Giáo dục thể chất giai đoạn I tốt hơn nhiều so với sinh viên học tập ở giai đoạn II (môn tự chọn). Nội dung chương trình còn tồn tại nhiều vấn đề hạn chế, cần xây dựng cải tiến và đổi mới chương trình mang lại hiệu quả.
 
* Kết quả điểm thi lý thuyết và thực hành của sinh viên sau khi kết thúc hai học phần môn học Bóng rổ là thấp, rất nhiều sinh viên phải học lại.
 
* Tuy nhà trường có cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện cũng như đội ngũ giảng viên trẻ năng động đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, nhiệm vụ của giáo dục thể chất theo đúng qui định đào tạo hiện nay ở bậc Đại học và cao đẳng. Nhưng giảng viên được đào tạo chuyên nghành về Bóng rổ lại ít chỉ có 2/22 giáo viên, và so với lượng sinh viên hiện nay là quá đông, do vậy để phục vụ cho công tác giảng dạy và phong trào TDTT trong nhà trường thì vẫn còn thiếu.
 
* Hoạt động ngoại khoá của môn Bóng rổ trong nhà trường còn rất thấp, phong trào tập luyện môn Bóng rổ ngày càng ít, các giải thi đấu Bóng rổ trong nhà trường ít được quan tâm tổ chức. Vẫn chưa có câu lạc bộ Bóng rổ sinh viên được thành lập, để tổ chức huấn luyện và hướng dẫn sinh viên tập luyện ngoài giờ học chính khoá.
 
Để tìm hiểu rõ hơn và khoa học hơn về các nguyên nhân hạn chế đang tồn tại trong chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II (giai đoạn tự chọn) của trường Đại học Bách khoa Hà nội, đề tài tiến hành phỏng vấn các cán bộ quản lý, giảng viên TDTT và các em sinh viên trong nhà trường về tình hình thực hiện chương trình giáo dục thể chất và phong trào tập luyện TDTT cũng như phong trào tập luyện bóng rổ trong nhà trường.
 
3.2.2. Thực trạng kiến thức và trình độ kỹ thuật môn thể thao tự chọn Bóng rổ của sinh viên khoá 54 trường Đại học Bách khoa Hà nội.
 
Sau khi kết thúc các học phần, các thầy cô giáo tổ chức tiến hành cho các em sinh viên thi kiểm tra để lấy điểm học kỳ. Dựa vào kết quả của từng học phần, Khoa giáo dục thể chất tiến hành đánh giá và cấp phát chứng chỉ thể dục cho sinh viên.
 
Dựa vào kết quả thi lý thuyết và thực hành học phần I và học phần II môn Bóng rổ của 500 nam sinh viên khóa 54. Đề tài tiến hành khảo sát và đánh giá kiến thức kỹ năng của chương trình môn học Bóng rổ mà các em đã được tập luyện, kết quả được trình bày tại bảng 3 như sau:
 
Hình ảnh: Đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập môn thể thao tự chọn Bóng rổ của sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội số 3
* Học phần I: kết quả thu được cho thấy: Kết quả kiểm tra kỹ năng thực hành rất thấp có:  53% sinh viên đạt yêu cầu.
 
* Học phần II: kết quả kiểm tra của học phần II có cao hơn so với học phần I, có 55% số sinh viên đạt yêu cầu ở nội dung lý thuyết và 59,9% số sinh viên đạt yêu cầu ở nội dung thực hành.
 
* Như vậy sau kết thúc học tập môn thể thao tự chọn Bóng rổ giai đoạn II của sinh viên khoá 54, trong tổng số 500 sinh viên học Bóng rổ thì có 45% số sinh viên không đạt yêu cầu ở nội dung lý thuyết và có 43,55% số sinh viên không đạt yêu cầu ở nội dung thực hành. Như vậy trung bình của 2 học phần học tập có 44,27% (221 sinh viên) phải học lại môn thể thao tự chọn Bóng rổ.
 
KẾT LUẬN
 
- Từ kết quả học tập của sinh viên sau khi kết thúc môn học Bóng rổ, nội dung chương trình môn Bóng rổ mà trường Đại học Bách khoa Hà nội xây dựng chưa mang lại hiệu quả, cần cải tiến và đổi mới cho phù hợp với đặc điểm tập luyện của sinh viên để mang lại hiệu quả trong quá trình tập luyện môn Bóng rổ.
 
- Nội dung kiểm tra lý thuyết còn nhiều tồn tại cần phải giải quyết, thang điểm chưa được cụ thể.
 
Ths. Nguyễn Tiến Đạt
                                                Khoa GDTC – Trường đại học bách khoa Hà Nội
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1994), Văn bản chỉ đạo công tác giáo dục thể Nguyễn Kỳ Anh, Vũ Đức Thu (1998), “ Nghiên cứu xác định cơ chế chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện quy hoạch công tác TDTT ngành GD-ĐT từ năm 1998- 2000 và định hướng đến 2005”, Tuyển tập nghiên cứu khoa học GDTC, sức khỏe trong trường học các cấp, NXB TDTT Hà Nội, tr.3-7
  1. Dương Nghiệp Chí (1991), Đo lường thể thao, NXB TDTT,Hà Nội
  2. Chính phủ (2002) Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 NXB Giáo dục, Hà Nội.
  3. Lưu Quang Hiệp, Vũ Đức Thu (1989), “Nghiên cứu về sự phát triển thể chất sinh viên các trường Đại học”, Nxb TDTT Hà Nội.
  4. Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2006), Lý luận và phương pháp TDTT, NXB TDTT, Hà Nội.
6. Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2000), lý luận và phương pháp giáo dục thể chất trong trường học, NXB TDTT, Hà Nội
 
Bình luận (0)
Gửi