rss
Thứ sáu, 07/08/2020 | 15:14 GMT+7

Dịch vụ công trong thể thao

Cập nhật 03:00 ngày 14/12/2017
(Pháp luật TDTT) - Ngày 21 tháng 5 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ VHTTDL phải xây dựng dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc thực hiện cần có lộ trình và nhiều khó khăn, Tạp chí Thể thao đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hoàng Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính của Tổng cục TDTT để làm rõ hơn về vấn đề này.

l Dịch vụ công là một lĩnh vực không mới trên thế giới, nhưng rất mới ở Việt Nam. Xin bà cho biết ý nghĩa của việc xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công của thể thao trong sự nghiệp phát triển của ngành?

Việc Bộ VHTTDL phải xây dựng dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là rất quan trọng. Tổng cục TDTT cũng phải đưa ra được danh mục của mình để đi đúng lộ trình.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, chính là cơ sở để Bộ VHTTDL ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý; từ đó góp phần hoàn thiện thể chế về cơ cấu và phương thức đầu tư của Ngân sách nhà nước. Đó là thay đổi cơ bản phương thức hỗ trợ từ NSNN trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, từng bước chuyển từ việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập như hiện nay sang thực hiện phương thức đặt hàng, mua hàng dựa trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của từng loại hình dịch vụ đơn vị cung cấp mà không phân biệt cơ sở công lập, ngoài công lập nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm cho các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập phát triển bình đẳng.

Hình ảnh: Dịch vụ công trong thể thao số 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên khai trương Hệ thống dịch vụ Công của Bộ

 

Xin bà cho biết thêm về khái niệm Dịch vụ công, ở Việt Nam hiện nay đang có nhiều cách hiểu và cách hiểu nào là phù hợp?

Theo nghĩa rộng, dịch vụ công là những hàng hoá, dịch vụ mà Chính phủ can thiệp vào việc cung cấp nhằm mục tiêu hiệu quả và công bằng. Theo đó, dịch vụ công là tất cả những hoạt động nhằm thực hiện các chức năng vốn có của Chính phủ, bao gồm từ các hoạt động ban hành chính sách, pháp luật, toà án… cho đến những hoạt động y tế, giáo dục, giao thông công cộng.

Theo nghĩa hẹp, dịch vụ công được hiểu là những hàng hoá, dịch vụ phục vụ trực tiếp nhu cầu của các tổ chức và công dân mà Chính phủ can thiệp vào việc cung cấp nhằm mục tiêu hiệu quả và công bằng.

Trong Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của chính phủ đã có những khái niệm tương đối chi tiết về vấn đề này.

Dịch vụ sự nghiệp công là dịch vụ sự nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước là dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí trong giá, phí, được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

 Dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước là dịch vụ sự nghiệp công có điều kiện xã hội hóa cao (Nhà nước không bao cấp, giá dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường.)

l Dịch vụ sự nghiệp công trong thể thao sẽ bao gồm những dịch vụ gì? Nguồn kinh phí dự kiến dành cho các dịch vụ công này đến từ đâu, trong ngân sách hay xã hội hóa?

Theo dự thảo, dịch vụ sự nghiệp công trong thể thao bao gồm:

1. Đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thành tích cao. (NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí).

2. Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT; đảm bảo đảm điều kiện tập luyện TDTT cho các đối tượng chính sách. (NSNN đảm bảo phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá)          

3. Tổ chức các Đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai. (NSNN đảm bảo phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá)

4. Khám chữa bệnh, điều trị chấn thương cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao trong thời gian tập huấn và thi đấu. (NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí)

5. Phòng, chống Doping trong hoạt động thể thao. (NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí)

6. Thực hiện giám định khoa học đối với VĐV thể thao thành tích cao. (NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí)

7. Nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao. (NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí)

8. Bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc. (NSNN đảm bảo phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá).

Ngoài ra, còn một số dịch vụ nữa đang được đề xuất để xem xét.

l Những khó khăn, thuận lợi khi hình thành danh sách dịch vụ sự nghiệp công của thể thao thưa bà?

Có rất nhiều khó khăn và thách thức. Trong lộ trình đổi mới, đương nhiên sẽ vấp phải. Nhiều đơn vị sự nghiệp chưa thực sự nhận thức được đầy đủ về sự cần thiết, tính cấp bách của việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, về các nội dung và tinh thần của việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

Là nhiệm vụ triển khai lần đầu; nhiều đơn vị chưa hiểu hết và phân tách được được đâu là nhiệm vụ của địa phương, đâu là nhiệm vụ của Bộ phải làm; đâu là nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đâu là nhiệm vụ do các đơn vị sự nghiệp đảm nhận…

Chưa có Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực của Bộ nên chưa có đánh giá và cái nhìn tổng thể về phát triển mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực TDTT trong tương lai.

(Mai Hồng)

Bình luận (0)
Gửi