rss
Thứ ba, 18/12/2018 | 19:35 GMT+7

Đưa vào giảng dạy những giá trị văn hóa truyền thống vào trong trường học

Cập nhật 15:53 ngày 24/11/2017
(Văn hóa – Du lịch) - Đó là nội dung chính của buổi Hội thảo “Nhận diện một số loại hình di sản văn hóa truyền thống của tỉnh Bắc Ninh, những vấn đề cần quan tâm trong việc đưa vào giảng dạy cho học sinh, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống” do Sở VHTTDL tổ chức vào chiều 24/11.
Hình ảnh: Đưa vào giảng dạy những giá trị văn hóa truyền thống vào trong trường học số 1
Toàn cảnh buổi hội thảo.
 
Hội thảo do trường Trung cấp VHNTDL Bắc Ninh  tổ chức thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến tính giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống với lịch sử truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ đối với công tác giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc nói chung và của quê hướng Bắc Ninh – Kinh Bắc.

Ông Nguyễn Văn Ảnh – Phó giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh cho biết: Bắc Ninh là vùng quê có lịch sử lâu đời và giữ vị thế quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Mặt khác, Bắc Ninh có hệ thống di tích lịch sử tới 1.558 di tích, 3 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Tuy nhiên, hiện nay các di sản văn hóa này đang có nguy cơ bị mai một và để bảo tồn, phát huy rất cần sự đóng góp vai trò của thế hệ trẻ, đây là lực lượng nòng cốt, tiếp nối, bảo tồn làm cho di sản trường tổn, lan tỏa, chính vì thế việc nghiên cứu cách thức đưa di sản văn hóa vào trong giảng dạy là việc làm cần  thiết.

Hội thảo tập trung vào 2 phần chính là nhận diện, đánh giá về những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa truyền thống và vấn đề đưa các loại hình di sản văn hóa truyền thống vào trong trường học nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tỉnh Bắc Ninh.

Theo TS Phạm Thanh Cẩm, Việc gáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử chưa được chú ý về nội dụng và phương pháp. Nội dung giáo dục truyền thống trong khung chương trình hệ thống giáo dục cũng còn nhiều bất cập. Ông Cẩm cũng đã đưa ra một số biện pháp khắc phục như: Tăng cường sự lãnh đào của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giáo dục truyền thống lịch sự văn hóa nói chung; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị, đẩy mạnh xã hội hóa; cần đổi mới phương pháp, cách thức giáo đục truyền thống văn hóa, đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền dạy cho học sinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc qua các giờ học ngoại khóa. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết; cần có sự kết hợp từ phái gia đình, nhà trường và xã hội.

Hội thảo cũng đã được nghe những ý kiến về việc cấp thiến cần có một biên soạn một giáo trình cụ thể, căn cứ từng cấp học, bên cạnh đó sử dụng phương pháp giáo dục trực quan. Hiện nay, một số trường trên địa bản tỉnh đã đưa vào dạy hát quan họ Bắc ninh trong trường học giai đoạn 2011-2015, theo đó, nhiều trường phối hợp với Sở VHTTDL biên soạn những giáo trình giảng dạy dân ca quan họ, mời các liền anh, liền chị tới và đã đạt một số kết quả nhất định.

Việc tổ chức Hội thảo hết sức có ý nghĩa và là cơ sở để đánh giá, lựa chọn, đề xuất với các cơ quan chức năng trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, cũng như đưa ra các giải pháp mang tính khả thi để đưa một số loạt hình di sản văn hóa và giảng dạy trong trường học. 

Tam Ninh 

Bình luận (0)
Gửi