rss
Thứ hai, 27/05/2019 | 21:31 GMT+7

Hải Hậu – toàn thể nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 22:36 ngày 14/06/2018
(Thể thao phong trào) - Chiều 14/6, trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị sơ kết thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và công tác xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, các đại biểu thuộc 55 tỉnh thành đã có cuộc khảo sát tại huyện Hải Hậu – một huyện điểm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2015, Hải Hậu đã trở thành huyện thứ 5 trong cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, luôn là địa phương đi đầu trong cả nước cụ thể hóa các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới...
 
Hình ảnh: Hải Hậu – toàn thể nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới số 1
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2015 cho huyện Hải Hậu
 
Nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua
 
Hải Hậu đã nhanh chóng cụ thể hóa 19 tiêu chí quốc gia thành 12 tiêu chí xóm nông thôn mới, 8 tiêu chí gia đình nông thôn mới nên phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tai huyện đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Từng bước, Hải Hậu đã tạo được một phong trào sâu rộng tới từng hộ gia đình, thôn xóm, tổ dân phố. 
 
Cụ thể, ở cấp huyện: huyện đã thực hiện chỉ thị 04 của Ban thường vụ huyện ủy về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển huyện Hải Hậu giai đoạn 2016 – 2020, UBND huyện đã ban hành “Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển huyện Hải Hậu giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó có tiêu chí xây dựng xóm, tổ dân phố và tiêu chí xây dựng xã, thị trấn nông thôn mới bền vững và phát triển trên địa bàn của huyện; ban hành kế hoạch triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển huyện Hải Hậu giai đoạn 2016 – 2020.
 
Ở cấp xã, thị trấn: thực hiện chỉ đạo cúa UBND huyện, các xã, thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo, tổ chức họp bàn, triển khai Bộ tiêu chí cho các cán bộ công chức xã, thị trấn  và Ban chỉ đạo xóm, tổ dân phố. Đồng thời có phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ các tiêu chí khó, tiêu chí cần thực hiện ngay để toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã, thị trấn nắm được. Sau đó phát động và tổ chức ký kết thi đua giữa các xóm, tổ dân phố trong xã, thị trấn. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015- 2020, việc xây dựng NTM không có điểm dừng, là việc làm thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu cuộc sống, làm cho nông thôn Hải Hậu ngày càng phồn vinh và đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế. 
 
Về cơ sở vật chất, toàn huyện có 450 km đường trục xóm, 670 km đường dong xóm và 835 km đường trục chính nội đồng (tăng 437 km so năm 2015). Ngoài ra, đó là kế hoạch tiếp tục bồi trúc, mở rộng, nâng cấp đường thôn xóm, đường giao thông nội đồng được nâng cấp, làm mới trong năm 2016.  Bên cạnh đó, trong phong trào sáng hóa nông thôn, góp phần tạo cảnh quan nông thôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”, nhiều xóm đã làm mới hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt (tách riêng với hệ thống cột của viễn thông và của điện lực), tổng kinh phí 1.167 triệu đồng.
 
Về kinh tế, trong những năm qua, song song với việc phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho nhân dân, huyện đã quan tâm chỉ đạo đồng bộ các cơ quan, các tổ chức, đoàn thể vào cuộc giúp các địa phương chăm lo đời sống an sinh xã hội, sửa chữa, xây mới nhà tình thương; vay vốn phát triển sản xuất; nhân rộng các mô hình xoá đói giảm nghèo, câu lạc bộ giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... giúp các hộ gia đình thoát nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn huyện 2,83%, 35/35 xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo dưới 3 %.
 
Về văn hóa - xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Năm 2016, có 441/546 xóm, TDP đạt “Xóm, TDP văn hóa” theo tiêu chí của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. (bằng 80,8%); 412/546 xóm, TDP đạt “Xóm, TDP văn hóa” theo tiêu chí của huyện; thực hiện khá tốt quy chế, quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang và lễ hội, việc “làm cỗ không lấy phần” và “ăn cỗ không lấy phần”, luân chuyển vòng hoa trong lễ viếng…
 
Toàn huyện đã có 112/114 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 98,3% (tăng 01 trường đạt chuẩn so năm 2015); 65 trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, trong đó bậc Tiểu học đạt 100%.
 
Về y tế - Giáo dục, tính đến ngày 31/12/2016 toàn huyện có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 79,22%; nhiều xóm, TDP có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên như xóm 19 - Hải Hưng 90,2%, xóm 2- Hải Vân 92%... Ở nhiều xóm, TDP giữ được tỷ lệ sinh con thứ 3 thấp dưới mức quy định (là không quá 10%).
 
Toàn huyện đã có 112/114 trường đạt chuẩn Quốc gia chiếm tỷ lệ 98,3% (tăng 01 trường đạt chuẩn so năm 2015); 65 trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, trong đó bậc Tiểu học đạt 100%.
 
Từ năm 2015, huyện Hải Hậu là huyện thứ 4 của cả nước đạt chuẩn huyện NTM. Điểm sáng này cũng là lợi thế để Hải Hậu một lần nữa khẳng định quyết tâm xây dựng NTM (là một trong những huyện đầu tiên trong cả nước được công nhận huyện đạt chuẩn NTM). Bằng những kết quả nổi bật đó, Hải Hậu vinh dự là 1 trong 4 huyện được chọn xây dựng thí điểm huyện NTM kiểu mẫu.
 
Theo ông Phạm Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu, từ năm 2016, huyện Hải Hậu đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020. Hết năm 2017, Hải Hậu công nhận trên 300 xóm, tổ dân phố đạt nông thôn mới bền vững và phát triển.
 
Trong năm 2017, Hải Hậu đã phấn đấu hoàn thành 100% số xóm, tổ dân phố; 28/35 xã, thị trấn đạt nông thôn mới bền vững và phát triển, đồng thời xây dựng. Huyện cũng đặt mục tiêu ban hành đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng – xanh – sạch – đẹp” giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo; xây dựng mô hình xóm, tổ dân phố kiểu mẫu gồm: xóm 8, xã Hải Tây và tổ dân phố số 8, thị trấn Thịnh Long.
 
Mục tiêu bao trùm của Đề án do huyện Hải Hậu đề xuất là tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng Hải Hậu “là huyện khá giả, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống, xã hội nông thôn bình yên”, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Quyết tâm thực hiện các việc quan trọng
 
Các Chi hội Cựu chiến binh xóm, tổ dân phố đã tích cực tham gia quản lý, duy trì các hoạt động văn hóa thể thao tại nhà văn hóa, khu thể thao xóm, điển hình như: Chi hội 7- xã Hải Phúc, Chi hội 12- xã Hải Phương, Chi hội 12 - xã Hải Bắc... Nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh đã tích cực góp tiền, hiến đất để mở rộng đường giao thông, như: Ông Trần Văn Huấn, ông Lê Hồng Phương - Chi hội 13 - thị trấn Thịnh Long mỗi ông đã hiến trên 140 m2 đất ở… Các cấp Hội Phụ nữ đã vận động mua được trên 9.000 thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện; 457 nhóm phụ nữ tiết kiệm đã tiết kiệm và hỗ trợ trên 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên khó khăn.
 
Các Chi hội Nông dân xóm, TDP đã tích cực chỉ đạo, hỗ trợ các hội viên làm giàu, từ kinh tế hộ thông qua xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cho vay vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Chi hội phối hợp với các cấp Hội nông dân tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật tiên tiến cho nông dân áp dụng vào sản xuất. Với phương châm chỉ đạo “dân biết - dân bàn - dân làm - dân hưởng thụ”, xây dựng nông thôn mới đã phát huy nội lực, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương. Với nỗ lực cố gắng đó của toàn thể nhân dân, cùng với sự lãnh đạo, định hướng của các cấp ủy, chính quyền, kết quả đã có 168/546 xóm, TDP được công nhận NTM trong năm 2016.
 
Hết năm 2017, toàn huyện đã có khoảng 50% số xóm, tổ dân phố đạt tiêu chí “Xóm, tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển”.Với các nội dung xây dựng huyện “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, huyện Hải Hậu chính là huyện “Đường có điện có hoa, nhà có tên, sông không rác, cán bộ chuyên cần, nhân dân đồng thuận”.
 
Năm 2018 là năm bản lề và cũng là năm huyện Hải Hậu tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập huyện, Đảng bộ và Nhân dân Huyện Hải Hậu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu xây dựng huyện Hải Hậu là huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Trung ương, của tỉnh Nam Định.
 
Tiếp tục xây dựng Nông thôn mới theo hướng tổng thể: làm từ đồng về nhà, từ nhà ra xóm và từ xóm lên xã, tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng huyện Hải Hậu là huyện Văn hóa- Anh hùng- Nông thôn mới- huyện 40 năm liên tục là điển hình văn hóa của cả nước, góp phần xây dựng Tỉnh Nam Định là tỉnh Nông thôn mới vào năm 2020.
 
Lê Hoàng
 
Bình luận (0)
Gửi