rss
Thứ sáu, 30/10/2020 | 04:56 GMT+7

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV chuyển sang năm 2021

Cập nhật 07:38 ngày 16/06/2020
(Thể thao phong trào) - Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản về việc chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV năm 2020 sang năm 2021 và điều chỉnh một số nội dung Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIV.
 
Theo đó, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV năm 2021 (dự kiến) tổ chức và hoàn thành trước 30/3/2021.
 
Hình ảnh: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV chuyển sang năm 2021 số 1
 
 
Đối với Hội khỏe Phù Đổng khu vực (dự kiến) tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk và hoàn thành trước ngày 30/5/2021 và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021 (dự kiến) tổ chức tại tỉnh Nam Định từ ngày 28/7/2021 đến 12/8/2021.
 
Các đơn vị, trường học chưa tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2020, căn cứ tình hình thực tế chủ động điều chỉnh kế hoạch, tiếp tục triển khai tổ chức các nội dung quy định tại Điều lệ HKPĐ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV năm 2020 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 và hoàn thành trước tháng 02 năm 2021 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
 
Thời gian tổ chức thi đấu, nộp hồ sơ đăng ký, địa điểm tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV năm 2021, Sở GD&ĐT sẽ thông báo sau.
 
Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận còn quy định độ tuổi cho học sinh từng cấp học tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV năm 2021 , cự thể như: cấp Tiểu học 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2009). Trung học cơ sở 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2005). 
 
Độ tuổi 12 - 13 (sinh từ 01/01/2008 đến 31/12/2009), độ tuổi 14 - 15 (sinh từ 01/01/2006 đến 31/12/2007). Đối với Trung học phổ thông 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2002). 
 
Đối tượng được tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV năm 2021 là học sinh đang học các loại hình trường năm học 2020 - 2021 theo Chương trình phổ thông, bao gồm: trường Tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, học sinh học tại Trung tâm GDTX - HN, GDNN - GDTX và các loại hình học tập khác.
 
Học sinh các cấp học có kết quả học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, xếp loại Học lực từ trung bình trở lên và Hạnh kiểm từ khá trở lên.
 
Phương Mai
 
Bình luận (0)
Gửi