rss
Thứ hai, 18/02/2019 | 10:21 GMT+7

Kết quả thực hiện các tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cần Thơ

Cập nhật 10:34 ngày 25/06/2018
(Thể thao phong trào) - Thực hiện chỉ đạo của BCĐ về Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian vừa qua, Cần Thơ đã tịch cực kêu gọi các địa phương tham gia vào việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng nhằm hoàn thiện các tiêu chí văn hóa cơ bản để xây dựng các xã, thôn văn hóa…
 
Hình ảnh: Kết quả thực hiện các tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cần Thơ số 1
 
Đường giao thông nông thôn ở Cần Thơ được nâng cấp khang trang. 
Những kết quả cơ bản
 
Tính đến hết quý I/2018, thành phố Cần Thơ có 28/36 xã đạt danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa” và “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 27/36 xã đạt “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trong “chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới”. Tất cả các xã và ấp này đều được đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã và nhà văn hóa  - Khu thể thao ấp cơ bản đảm bảo theo qui định của Bộ VHTTDL. Năm 2018, phấn đấu xây dựng thêm 15 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
 
Đạt được những kết quả trên, Cần Thơ đã làm tốt công tác tham mưu để ban hành những văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện. Sở VHTTDL tỉnh Cần Thơ phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, tham mưu ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 06 và 16 Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở về việc tổ chức hoạt động "Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”.
 
Kết quả thực hiện tiêu chí số 06 và 16
 
Hình ảnh: Kết quả thực hiện các tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cần Thơ số 2
 
TP.Cần Thơ là địa phương có nhiều ưu thế trong xây dựng NTM nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, trong đó có những tiêu chí mang tính đặc thù của vùng.
 
Tiêu chí số 06 – “Cơ sở vật chất văn hóa” trong Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 gồm: Xã có Trung tâm văn hóa – Thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL; xã có điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em, người cao tuổi; đảm bảo điều kiện có hoạt động chống đuối nước cho trẻ em; 100% ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.
 
Tiêu chí số 16 – “Văn hóa” trong Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 gồm: 100 ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định.
 
Tính đến hết quý I/2018, Cần Thơ đã xây dựng 28/36 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa” và “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (xã có 100% ấp đạt danh hiệu “ấp văn hóa” theo quy định của Bộ VHTTDL). Hiện nay, 2 huyện có tỷ lệ “ấp văn hóa” đạt 100% là huyện Vĩnh Thạnh và huyện Phong Điền. Huyện Thới Lai còn 3 ấp và huyện Cờ Đỏ còn 3 ấp chưa đạt danh hiệu “ấp văn hóa” do chưa xây dựng xong Nhà văn hóa  - Khu thể thao ấp theo quy định của Bộ VHTTDL.
 
Căn cứ tình hình thực tế của thành phố Cần Thơ, các cơ quan chuyên môn tham mưu thiết kế, tính toán bình quân mức kinh phí đầu tư xây dựng mỗi Trung tâm văn hóa – thể thao  xã khoảng 3 tỷ đồng; mỗi nhà văn hóa – khu thể thao ấp khoảng 500 triệu đồng, sẽ đảm bảo cơ bản yêu cầu về hoạt động theo quy định của Bộ VHTTDL. Qua khảo sát thực trạng từ năm 2014 về nhu cầu xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống thiết chế này đến năm 2020 (hoàn thành tiêu chí số 06), tổng mức đầu tư kinh phí khoảng 250 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn năm 2014 – 2015 đã thực hiện khoảng 122 tỷ đồng.
 
Đánh giá chung
 
Hình ảnh: Kết quả thực hiện các tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cần Thơ số 3
Bà Nguyễn Hồng Lý – Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (ngoài cùng bên phải) tham quan mô hình trồng ca cao cho thu nhập cao ở huyện Phong Điền. 
 
Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, thể thao ở các xã gắn với xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Cơ chế, chính sách và các quy định, hướng dẫn về công tác này được các ngành, các cấp tham mưu, ban hành tương đối đầy đủ, rõ ràng. Thành phố phân bổ ngân sách hỗ trợ các hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT hàng năm (50 triệu đồng/năm) cho các xã, phường, thị trấn được công nhận danh hiệu phong trào. Thường xuyên tổ chức hội diễn, hội thao để giao lưu học tập kinh nghiệm, phát hiện các mô hình hoạt động tiêu biểu để nhân rộng.
 
Trên địa bàn các huyện có nhiều sân bãi của các cơ sở giáo dục; cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khu vui chơi giải trí, luyện tập, thi đấu TDTT của tư nhân đầu tư… có thể phối hợp khai thác, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT của địa phương, đảm bảo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm văn hóa – Thể thao xã và nhà văn hóa – khu thể thao ấp. Công tác khảo sát, đánh giá mức độ đạt tiêu chí số 16 được Sở VHTTDL thực hiện chặt chẽ, theo đúng hướng dẫn của Bộ VHTTDL và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai thực hiện trên 15 năm, nên hầu hết các ấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ được công nhận danh hiệu “ấp văn hóa” từ 5 năm liên tục trở lên. Nhiều địa phương có kinh nghiệm trong vận động xây dựng và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ấp văn hóa”. Việc xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; đảm bảo thực chất không hình thức, không chạy theo thành tích.
 
Bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn như: một số thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được xây dựng theo quy đinh của UBND thành phố Cần Thơ trước đây (nhà văn hóa xã, phường, thị trấn khoảng 500m2; nhà thông tin ấp, khu vực khoảng 60m2), quy mô nhỏ so với quy định của Bộ VHTTDL hiện nay nên gặp khó khăn về nhu cầu đất đai và kinh phí khi đầu tư nâng cấp, mở rộng. Quỹ đất công ở các địa phương ngày càng hạn hẹp. Một số trung tâm văn hóa – thể thao xã nằm trong khuôn viên UBND xã; mượn tạm đất của nhân dân để xây dựng Nhà văn hóa – khu thể thao ấp, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.
 
Thời gian tới, Sở VHTTDL tiếp tục tham mưu triển khai chỉ đạo, hướng dẫn và tập huấn về công tác tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa – thể thao xã, nhà văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo các văn bản quy định của Bộ VHTTDL; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc chỉ đạo khảo sát, rà soát, đánh giá cụ thể những thuận lợi, khó khăn để có những hướng chỉ đạo phù hợp, hiệu quả…
 
 Minh Minh
Bình luận (0)
Gửi