rss
Thứ năm, 28/10/2021 | 14:04 GMT+7

Lựa chọn một số bài tập phát triển sức nhanh nhằm nâng cao thành tích trong chạy cự ly ngắn cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Cập nhật 07:12 ngày 28/07/2017
(Lý luận & Thực tiễn) - Công tác giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trong các trường đại học, cao đẳng có ý nghĩa quan trọng đối với việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật trẻ. Tuy vậy thực tế giảng dạy TDTT tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại, vẫn còn nhiều sinh viên thể hiện tố chất thể lực còn yếu kém dẫn đến không hoàn thành chỉ tiêu môn học đề ra. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới kết quả học tập chung cũng như kết quả môn học GDTC.
1. Đặt vấn đề
 
Công tác giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trong các trường đại học, cao đẳng có ý nghĩa quan trọng đối với việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật trẻ. Tuy vậy thực tế giảng dạy TDTT tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại, vẫn còn nhiều sinh viên thể hiện tố chất thể lực còn yếu kém dẫn đến không hoàn thành chỉ tiêu môn học đề ra. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới kết quả học tập chung cũng như kết quả môn học GDTC.
 
Xuất phát từ cơ sở tiếp cận, với mong muốn nâng cao thể lực cho sinh viên và nâng cao chất lượng trong giờ giảng dạy GDTC cho sinh viên chúng tôi nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn một số bài tập phát triển sức nhanh nhằm nâng cao thành tích trong chạy cự ly ngắn cho sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại”; Thông qua các phương pháp nghiên cứu thường quy.
 
2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận:
 
 2.1. Lựa chọn các test và bài tập phát triển sức nhanh nhằm nâng cao thành tích trong chạy cự ly ngắn cho nam sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại.
 
Trong quá trình nghiên cứu, bằng những cơ sở lý luận và thực tiễn, bằng phương pháp phỏng vấn các giáo viên, huấn luyện viên, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, đề tài đã chọn được 04 test đánh giá sức nhanh cho nam sinh viên chạy 100m đội tuyển điền kinh trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại, đó là: Chạy 30m tốc độ cao(s); Chạy 30m xuất phát thấp(s);  Chạy 60m xuất phát thấp(s); Chạy 100m xuất phát thấp(s)
Đề tài đã lựa tổng hợp được 40 bài tập phát triển sức nhanh nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn.Thông qua kiểm chứng mức độ phù hợp với đối tượng nghiên cứu, đã lựa chọn được 20 bài tập có độ tin cậy và tính thông báo cao để đưa vào thực nghiệm nhằm kiểm định hiệu quả trên đối tượng nghiên cứu, cụ thể:
 
Bài tập 1:  Chạy 3 lần x 30m tốc độ cao.
Bài tập 2:  Chạy tăng dần tốc độ 2 lần x 30m.
Bài tập 3:  Chạy 60m tốc độ cao.
Bài tập 4:  Chạy 30m luồn cọc.
Bài tập 5:  Chạy 30m xuất phát thấp.
Bài tập 6:  Chạy nâng cao đùi trên cát.
Bài tập 7:  Chạy xuống dốc.
Bài tập 8:  Chạy biến tốc.
Bài tập 9:  Chạy 30m xuất phát thấp.
Bài tập 10: Bật nhảy co gối trên hố cát.
Bài tập 11: Bật ếch bằng 2 chân trên cỏ.
Bài tập 12: Bật xa liên tiếp.
Bài tập 13: Bật nhảy tại chỗ luân phiên 2 chân lên bục cao.
Bài tập 14: Trò chơi vận động.
Bài tập 15:Xuất phát theo các tín hiệu khác nhau (Còi, vỗ tay, cờ, tiếng súng, khẩu lệnh).
Bài tập 16:Tự xuất phát.
Bài tập 17:Chạy đổi hướng theo tín hiệu.
Bài tập 18: Chạy 3 lần x 30m xuất phát có tín hiệu.
Bài tập 19: Các trò chơi phản xạ.
Bài tập 20:Chạy biến tốc 100m nhanh 100m chậm x 3 vòng 400m.
 
2.2. Đánh giá hiệu quảmột số bài tập phát triển sức nhanh nhằm nâng cao thành tích trong chạy cự ly ngắn cho nam sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại.
 
Đánh giá hiệu quảcủa các bài tập nhằmbài tập phát triển sức nhanh nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn cho sinh viên được kiểm nhiệm thông qua thực nghiệm sư phạm, với lộ trình:
 
Bước 1: Kiểm tra thành tích ban đầu của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng trước khi tiến hành thực nghiệm. Khách thể đối tượng nghiên cứu này được lựa chọn ngẫu nhiên, trong đó có 10 sinh viên nhóm đối chứng và 10 sinh viên nhóm thực nghiệm; kết quả kiểm tra cho thấy tố chất sức nhanh của 2 nhóm tương đương (p>0.05), trình bày ở bảng 1.
 
Hình ảnh: Lựa chọn một số bài tập phát triển sức nhanh nhằm nâng cao  thành tích trong chạy cự ly ngắn cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại số 1
 
 
 
 Bước 2:  Nhóm thực nghiệm được sử dụng các bài tập phát triển sức nhanh đã lựa chọn và các bài tập này được là những bài tập chính, sắp xếp khoa học trong chương trình giảng dạy huấn luyện và trong từng giáo án của mỗi buổi huấn luyện ứng dụng vào nhóm thực nghiệm; Nhóm đối chứng, được áp dụng các bài tập thông thường, được xây dựng theo chương trình giảng dạy của tổ bộ môn GDTC trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại. Thời gian thực nghiệm 08 tháng, khi tiến hành thực nghiệm đề tài tiến hành kiểm tra ban đầu và kiểm tra giai đoạn. Thời gian giảng dạy - huấn luyện kỹ thuật chạy cự li ngắn được các giảng viên quản lý chặt chẽ trong từng nhóm, loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến huấn luyện, chỉ còn lại sự tác động của các bài tập tới từng nhóm nghiên cứu.
Bước 3: Sau thời gian thực nghiệm 4 tháng, tiến hành kiểm tra đánh giá năng lực tố chất sức nhanh của 2 nhóm thông qua các test đã lựa chọn. Kết quả trình bày ở bảng 2.
 
Hình ảnh: Lựa chọn một số bài tập phát triển sức nhanh nhằm nâng cao  thành tích trong chạy cự ly ngắn cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại số 2
 
Từ kết quả thu được ở bảng 2, cho thấy hầu hết các test kiểm tra đã có sự khác biệt, t tính > t bảng= 2.101 ở ngưỡng xác suất p< 0.05, tuy nhiên sự khác biệt này là không lớn. Hay nói cách khác, việc ứng dụng các bài tập phát triển tố chất sức nhanh mà đề tài lựa chọn bước đầu đã tỏ rõ tính hiệu quả trong việc nâng cao tố chất sức nhanh cho đối tượng nghiên cứu. Nhưng, để khẳng định hiệu quả rõ rệt của hệ thống các bài tập này thì cần phải tiến hành thêm thời gian thực nghiệm cho đối tượng nghiên cứu.
 
Do để so sánh, đánh giá kết quả được rõ hơn, đề tài tiến hành so sánh nhịp độ tăng trưởng của hai nhóm thực nghiệm và đối chiếu sau 4 tháng thực nghiệm. Kết quả được trình bày ở bảng 3.  
 
Hình ảnh: Lựa chọn một số bài tập phát triển sức nhanh nhằm nâng cao  thành tích trong chạy cự ly ngắn cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại số 3
 
 
Sau 4 tháng thực nghiệm kết quả cho thấy 2 nhóm đều có nhịp độ tăng trưởng tốt. tuy nhiên nhóm thực nghiệm có nhịp độ tăng trưởng tốt hơn so với nhóm đối chứng từ 1.38%- 3.66%.
 
  Kết luận:
 
1/ Trong quá trình nghiên cứu bằng những cơ sở lý luận và thực tiễn, đã chọn được 04 test đánh giá sức nhanh cho nam sinh viên chạy 100m đội tuyển điền kinh trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại, đó là: Chạy 30m tốc độ cao(s); Chạy 30m xuất phát thấp(s); Chạy 60m xuất phát thấp(s); Chạy 100m xuất phát thấp(s).
 
Đã lựa chọn được 20 bài tập phát triển sức nhanh  nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn 100m cho nam sinh viên đội tuyển điền kinh của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.
 
2/ Trong quá trình giảng dạy, với việc ứng dụng các bài tập lựa chọn trong quá trình thực nghiệm cho đối tượng nam sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại, bước đầu đã mang lại hiệu quả nâng cao sức nhanh và thành tích chạy 100m cho đối tượng nghiên cứu, đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác xuất thống kê cần thiết  (p< 0.05).
 
Nguyễn Thị Kim Anh
Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật thương mại

Bình luận (0)
Gửi