rss
Thứ tư, 21/02/2018 | 05:55 GMT+7

Lý luận & Thực tiễn

Kinh nghiệm đẩy mạnh triển khai công tác TDTT cho mọi người ở Đà Nẵng

Kinh nghiệm đẩy mạnh triển khai công tác TDTT cho mọi người ở Đà Nẵng

02:07 PM, 28/07/2017 - Lý luận & Thực tiễn

(Lý luận & Thực tiễn) - Trong những năm qua, lãnh đạo ngành TDTT đã chia sẻ những cách làm mới nhằm đẩy mạnh phong trào thể thao cho mọi người với mục tiêu cụ thể của thể thao cho mọi người đến năm 2020 là số người tập luyện TDTT thường xuyên 35-36%; Số hộ gia đình tập luyên TDTT thường xuyên 28-29%; Các cơ sở TDTT ngoài công lập chiếm khoảng 80-85%

Du lịch thể thao trong xã hội văn minh và hội nhập quốc tế

Du lịch thể thao trong xã hội văn minh và hội nhập quốc tế

02:58 PM, 28/07/2017 - Lý luận & Thực tiễn

(Lý luận & Thực tiễn) - Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm chỉ đạo phát triển du lịch như một ngành kinh tế dịch vụ quan trọng trong kết cấu thu nhập quốc dân. Đất nước ta có tiềm năng rất lớn về danh lam thắng cảnh đã được tổ chức UNESCO công nhận, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phương Đông gắn với lịch sử dân tộc hào hùng trong suốt hơn 4000 năm đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước, nhiều điểm sinh thái tự nhiên về biển đảo, núi rừng lại gắn với tính độc đáo của lối sống văn hóa tâm linh của 54 dân tộc, trong đó có các hoạt động TDTT như vật, võ, đua thuyền, leo núi và gần đây bắt đầu xuất hiện các môn thể thao biển, thể thao giải trí, thể thao mạo hiểm mang tính hiện đại. Hình thức kết hợp du lịch với thể thao ngày một nhiều.

Phòng và điều trị chấn thương cho VĐV

Phòng và điều trị chấn thương cho VĐV

02:09 PM, 28/07/2017 - Lý luận & Thực tiễn

(Lý luận & Thực tiễn) - Trong thi đấu, tập luyện thể thao, VĐV thường xuyên đối mặt với nguy cơ chấn thương. Nếu không phòng ngừa các nguy cơ sẽ dễ dẫn đến những chấn thương. Các yếu tốt phơi nhiễm chấn thương sẽ ảnh hưởng đến khả năng kỹ thuật, chiến thuật, ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của VĐV từ đó ảnh hưởng đến thành tích thi đấu, luyện tập. Khi chấn thương xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến ngay thành tích, thi đấu của VĐV, thậm chí gây bệnh lý chấn thương ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin đề cập tới các vấn đề: Các nguyên nhân và yếu tố gây chấn thương trong tập luyện, thi đấu; Các chấn thương thường gặp, triệu chứng và các mức độ.

Giải pháp ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Quản lý huấn luyện VĐV cấp cao các môn Olympic cơ bản ở Việt Nam

Giải pháp ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Quản lý huấn luyện VĐV cấp cao các môn Olympic cơ bản ở Việt Nam

02:42 PM, 28/07/2017 - Lý luận & Thực tiễn

(Lý luận & Thực tiễn) - Những tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang thay đổi nhanh chóng, chính vì vậy, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, huấn luyện VĐV sẽ là yêu cầu tất yếu, là công cụ, là phương tiện giúp quá trình quản lý, ra quyết định được nhanh chóng, chính xác góp phần nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, cũng như thành tích thi đấu của VĐV.

Sinh viên sức khỏe yếu – Thực trạng và Giải pháp

Sinh viên sức khỏe yếu – Thực trạng và Giải pháp

02:35 PM, 28/07/2017 - Lý luận & Thực tiễn

(Lý luận & Thực tiễn) - Trong quá trình giảng dạy, Bộ môn GDTC Trường ĐH Luật Hà Nội luôn hoàn thành chương trình giảng dạy môn học GDTC cho sinh viên của Trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó có ưu tiên về mức độ đánh giá thành tích đối với nhóm sinh viên có sức khỏe yếu. Đồng thời với các nhiệm vụ đó bộ môn GDTC tổ chức và duy trì các hoạt động phong trào TDTT trong toàn trường.

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao thể lực chung cho nữ sinh viên ngành sư phạm trường Đại học Quảng Bình

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao thể lực chung cho nữ sinh viên ngành sư phạm trường Đại học Quảng Bình

02:26 PM, 28/07/2017 - Lý luận & Thực tiễn

(Lý luận & Thực tiễn) - Việc nghiên cứu thực trạng để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả thể lực cho nữ sinh viên ngành sư phạm là hết sức cần thiết trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của sinh viên, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nói chung và của giáo dục thể chất nói riêng trong cơ chế hội nhập và phát triển.

Văn hóa ứng xử trong thể thao

Văn hóa ứng xử trong thể thao

02:14 PM, 28/07/2017 - Lý luận & Thực tiễn

(Lý luận & Thực tiễn) - Văn hoá ứng xử trong thể thao là tổng hợp các mối quan hệ trong giao tiếp xã hội được nâng lên ở mức độ nghệ thuật rất cao và thể hiện rất rõ nét trong cuộc sống. Văn hoá ứng xử trong thể thao có những đặc thù rất chung giống như văn hóa ứng xử trong kinh doanh, văn hóa giao thông, văn hóa ẩm thực..v..v...nhưng lại rất riêng và khác biệt với văn hóa ứng xử ở các lĩnh vực khác trong cuộc sống.

< 1 2 3 4 >