rss
Thứ năm, 28/10/2021 | 13:28 GMT+7

Mối quan hệ tương tác giữa kinh tế thể thao và phát triển đô thị của Trung Quốc

Cập nhật 03:19 ngày 17/05/2021
(Kinh tế Thể thao) - Với sự phát triển ổn định của xã hội, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng nhanh, quy mô nền kinh tế của thành thị đang từng bước được mở rộng, dân số thành phố ngày càng tăng nhanh, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao, nhu cầu về rèn luyện sức khỏe tăng cao, từ đó, hình thành sản nghiệp thể thao với quy mô lớn. Thực tiễn, tương tác giữa kinh tế thể thao (KTTT) và sự phát triển đô thị hóa của Trung Quốc là vấn đề đáng để chúng ta tham khảo.

1. Tác động của KTTT đến phát triển đô thị

Khi nghiên cứu sự phát triển của ngành thể thao và sự phát triển kinh tế thành thị, cần phải tiến hành đánh giá chính xác sự kết hợp thực lực tổng thể kinh tế quốc gia đối với phát triển kinh tế quốc nội. Sự phát triển của ngành Thể thao về cơ bản có thể thay đổi chất lượng cuộc sống nhân dân và giúp tăng thu nhập quốc dân. Hơn nữa, Thể thao cũng là ngành mới và đang được hỗ trợ bởi nhiều chính sách khác nhau.

a. Sự phát triển của TDTT có lợi cho tiến trình đô thị hóa

Các sự kiện thể thao có thể tạo ra hình ảnh tốt đẹp cho thành phố. Phát triển của thể thao có thể thúc đẩy sự phát triển văn hóa, thể hiện sức sống, truyền tải tinh thần tích cực cũng như diện mạo của thành phố ra thế giới bên ngoài, tiến tới tối ưu hóa cơ cấu ngành nghề đô thị. Tại Quảng Châu, việc xây dựng Trung tâm Thể thao Thiên Hà đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực, hình thành một ngành công nghiệp thể thao lấy thành thị làm nòng cốt, thúc đẩy sự thịnh vượng của nền kinh tế địa phương, từng bước thay đổi thói quen và cung cấp nhiều địa điểm tập luyện thể thao cho người dân. Đồng thời, sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Hiện nay, nhu cầu chi tiêu thể thao công cộng của Trung Quốc rất lớn, nhưng chủ yếu tập trung ở khu vực thành thị. Điều này, góp phần nâng cao thu nhập của người dân thành thị và thúc đẩy sự phát triển của các ngành Thể thao giải trí và thể thao thành tích cao, tiến tới kết hợp nhiều lĩnh vực khác nhau giữa thể thao với thương mại, du lịch và vận tải, để đạt được sự tăng trưởng ổn định nền kinh tế.

b. Tạo việc làm cho người dân và góp phần ổn định chính trị xã hội

Cùng với sự phát triển nhanh chóng và ổn định của nền kinh tế, nhu cầu người dân về chất lượng sản phẩm thể thao và dịch vụ thể thao ngày càng lớn, đa dạng hơn. Từ đó, thúc đẩy việc hình thành các công ty lớn chuyên sản xuất các sản phẩm và trang thiết phục vụ hoạt động thể thao, tạo ra việc làm cho người dân, đặc biệt là cơ hội việc làm cho phụ nữ và thanh niên. Điều này từng bước làm giảm áp lực về việc làm của xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và ổn định của toàn bộ nền kinh tế đô thị.

2. Mối quan hệ tương tác giữa KTTT và phát triển đô thị

Trong sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao thành thị, cộng đồng xã hội nên biết rằng, sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và hình thành nền văn hóa thể thao của thành phố. Nhà nước từng bước gắn sự phát triển của ngành Thể thao với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Đồng thời, trong quá trình phát triển, ngành Thể thao cần đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở văn hóa, thể thao, góp phần đưa thể thao hòa nhập vào văn hóa, tạo nên hình ảnh ấn tượng của thành phố.

a. Hòa nhập thực tế phát triển của thành phố và phát triển các dự án thể thao

Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa công nghiệp thể thao và phát triển đô thị, cần nhận thức rằng, công nghiệp thể thao là bộ phận cấu thành nền kinh tế thành phố. Trong quá trình phát triển, mỗi thành phố có một hệ thống kinh tế và tiềm lực riêng biệt. Do vậy, mỗi thành phố cần dựa trên điều kiện thực tế để đảm bảo quy hoạch thống nhất.

Thông qua phân tích, nghiên cứu thị trường tiêu dùng và mức độ tiêu thụ của người tham gia thể thao, để xác định các dự án đầu tư thể thao trọng điểm nhằm đem lại lợi ích kinh tế lớn hơn cho doanh nghiệp. Trong thời kỳ phát triển các dự án thể thao, cũng cần chọn những khu vực có mật độ dân cư đông đúc, có vị trí địa lý thuận lợi để xây dựng các nhà thi đấu thể thao, điều này sẽ giúp thúc đẩy lượng người tham gia hoạt động thể thao, đồng thời góp phần giới thiệu về hoạt động thể thao tại khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị.

b. Xây dựng các công trình tổ hợp thể thao

Phát triển của ngành công nghiệp thể thao đòi hỏi các cơ quan chính phủ phải cung cấp một lượng lớn vốn đầu tư và thiết lập các quỹ đặc biệt để xây dựng các cơ sở thể thao cũng như các dịch vụ đảm bảo tương ứng cho sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao, bao gồm: bảo đảm an ninh và dịch vụ ăn uống. Như vậy, mới có thể từng bước hoàn thiện chuỗi công nghiệp thể thao, từng bước lấy sân vận động làm trung tâm, xây dựng nền tảng dịch vụ tương ứng, đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển ổn định và nhanh chóng của kinh tế đô thị.

Phát triển thể thao hiện đại không thể tách rời các cơ sở dịch vụ hỗ trợ tương ứng. Vì vậy, khi phát triển ngành Thể thao, thành phố phải từng bước hoàn thiện hệ thống an ninh, hệ thống giao thông, nhằm đáp ứng được yêu cầu của người dân tham gia thể thao và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của thành phố. Ngành công nghiệp dịch vụ thể thao và chất lượng dịch vụ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế chung. Do vậy, đội ngũ nhân viên trong lĩnh vực dịch vụ thể thao thường xuyên được đào tạo và bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, thúc đẩy tiêu chuẩn hóa chất lượng dịch vụ thể thao.

c. Tối ưu hóa môi trường phát triển của ngành Thể thao

Các cơ quan chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ chính sách thuế, hỗ trợ tài chính, bồi dưỡng nhân tài cho sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao và từng bước tối ưu hóa. Thông qua hướng dẫn của chính phủ và tình hình thực tiễn, sử dụng các phương thức hoạt động theo định hướng thị trường để thiết lập một hệ thống công nghiệp đa dạng, khai thác có chiều sâu nguồn lực thể thao của địa phương, xây dựng các sân vận động và thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng, ổn định của ngành doanh nghiệp thể thao và cần phát huy vai trò to lớn ngành công nghiệp thể thao.

d. Thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực liên quan

Các ngành nghề trong các lĩnh vực khác và ngành Thể thao có quan hệ mật thiết với nhau. KTTT có tác dụng thúc đẩy du lịch, thông qua tuyên truyền các hoạt động thể thao, có thể tạo nên diện mạo tích cực trong thành phố và thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các ngành du lịch và truyền thông.

Hiện nay, ngày càng nhiều thành phố coi ngành Thể thao là một thành phần quan trọng của sự phát triển đô thị và thông qua việc xây dựng các nhà thi đấu, xây dựng thương hiệu thể thao gắn với tên tuổi địa phương, góp phần phát triển toàn diện của thành phố. Từ đó, thực hiện mục tiêu phát triển ngành công nghiệp thể thao gắn liền với sự phát triển của văn hóa khu vực, kinh doanh khách sạn, du lịch địa phương, giao thông... Bên cạnh đó, thông qua tổ chức giải thi đấu quy mô lớn, có thể truyền tải lịch sử và văn hóa của thành phố ra thế giới bên ngoài.

Sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao sẽ có hiệu quả cải thiện việc thực thi các mục tiêu của thành phố, thúc đẩy việc nâng cấp các cơ sở công cộng trong thành phố và nâng cao hiệu quả trình độ quản lý đô thị. Thông qua tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao, lôi cuốn nhiều người tham gia và hình thành thói quen tích cực trong  hoạt động thể thao.

3. Kết luận

Thông qua nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa KTTT và sự phát triển của các đô thị, có thể nhận thấy vai trò to lớn của ngành Thể thao trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề mới ở thành thị ở Trung Quốc. Vì vậy, việc bổ sung các dự án đầu tư ngành thể thao, tối ưu hóa và cải tạo các công trình thể thao trên địa bàn thành phố, xây dựng các nhà thi đấu cũng là góp phần phát triển kinh tế thành phố.

ThS. Trần Thị Mỹ Xuân - TS. Phạm Thái Vinh (Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM)
Bình luận (0)
Gửi