rss
Thứ sáu, 22/03/2019 | 20:26 GMT+7

Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên các tuyến biên giới, biển đảo

Cập nhật 10:18 ngày 26/12/2017
(Vấn đề & Sự kiện) - Vừa qua tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã Ký kết chương trình “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo” giai đoạn 2017-2022 với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tham dự lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng.
Hình ảnh: Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên các tuyến biên giới, biển đảo số 1
 
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng 
Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình từng bước củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo; phát huy sức mạnh của toàn xã hội, để cải thiện mức hưởng thụ văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.
 
Đồng thời, phối hợp trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc khu vực biên giới, tăng cường vai trò của trưởng thôn bản, người uy tín trong bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với việc phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đồng bào khu vực biên giới về chủ quyền, lãnh thổ, chính sách xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù.

Theo chương trình ký kết, trong giai đoạn 2017-2022, hai bên sẽ triển khai một số nội dung như:
 
Lĩnh vực văn hóa: Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa. Tăng cường đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến phục vụ đồng bào các dân tộc và các đồn biên phòng ở khu vực biên giới, hải đảo nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
 
Lĩnh vực Thể thao: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng cho đồng cho đồng bào các dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng khu vực biên giới, biển đảo nhằm nâng cao sức khỏe của nhân dân và đảm bảo thể lực theo tiêu chuẩn của cán bộ chiến sỹ phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phối hợp, nghiên cứu, sưu tầm, duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc.
 
Lĩnh vực du lịch: Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về du lịch góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong hoạt động du lịch nói chung và các hoạt động du lịch liên quan tới các địa bàn biên giới, hải đảo.
 
Lĩnh vực gia đình: Hàng năm phối hợp tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6; Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3; Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với những hoạt động, chủ đề trọng tâm phù hợp với đặc thù của cán bộ chiến sỹ và gia đình bộ đội biên phòng.
 
Tổ chức mở các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng đạo đức lối sống các thành viên trong gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cho cán bộ, chiến sỹ và gia đình bộ đội biên phòng; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại đơn vị cho cán bộ, chiến sỹ.
 
Minh Minh
Bình luận (0)
Gửi