rss
Thứ năm, 28/10/2021 | 15:14 GMT+7

Nâng cao hiệu quả học tập môn bóng đá cho sinh viên khối không chuyên TDTT các trường đại học trên địa bàn Hà Nội

Cập nhật 14:00 ngày 17/01/2020
(Lý luận & Thực tiễn) - Nhiều môn thể thao đã được các trường đại học lựa chọn và đưa vào giảng dạy cả chính và ngoại khóa như: bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, võ thuật... nhằm giúp sinh viên có được sức khỏe dẻo dai, tinh thần khỏe mạnh và tích cực hơn khi lựa chọn môn thể thao mà mình yêu thích để học tập và rèn luyện.

Đặt vấn đề

Nhiều môn thể thao đã được các trường đại học lựa chọn và đưa vào giảng dạy cả chính và ngoại khóa như: bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, võ thuật... nhằm giúp sinh viên có được sức khỏe dẻo dai, tinh thần khỏe mạnh và tích cực hơn khi lựa chọn môn thể thao mà mình yêu thích để học tập và rèn luyện.

Trong đó, môn bóng đá được rất nhiều trường lựa chọn. Đây là môn thể thao sôi động, cuốn hút đông đảo sinh viên yêu thích và tự giác tập luyện. Tuy nhiên, trong quá trình quan sát các buổi tập chúng tôi nhận thấy, còn nhiều sinh viên thực hiện sai kỹ thuật động tác, sai phương hướng và thiếu chính xác, nền tảng thể lực chưa tốt, chưa áp dụng đúng chiến thuật trong khi thi đấu... Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn bóng đá cho sinh viên khối không chuyên TDTT thuộc các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

 

Hình ảnh: Nâng cao hiệu quả học tập môn bóng đá cho sinh viên khối không chuyên TDTT  các trường đại học trên địa bàn Hà Nội số 1

Kết quả nghiên cứu và bàn luận

1. Những căn cứ và nguyên tắc lựa chọn giải pháp

Những căn cứ sau đây để lựa chọn giải pháp: Một là, dựa vào quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác GDTC và hoạt động TDTT trong trường học; Hai là, thực trạng học tập môn bóng đá của sinh viên khối không chuyên TDTT các trường đại học trên địa bàn Hà Nội; Ba là, căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất sân bãi dụng cụ hiện có của nhà trường

Các nguyên tắc đề xuất giải pháp đảm bảo: tính mục tiêu, tính hệ thống, tính đồng bộ, tính kế thừa và bổ sung, tính thực tiễn, tính khả thi.

2. Lựa chọn và xây dựng nội dung các giải pháp

Từ những căn cứ và nguyên tắc lựa chọn giải pháp đã nêu, qua tham khảo tài liệu và ý kiến của các chuyên gia, đề tài lựa chọn được 4 giải pháp, cụ thể như sau:

Giải pháp 1: Tăng cường công tác giáo dục cho sinh viên về vai trò, ý nghĩa của môn bóng đá

- Mục đích: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môn bóng đá trong nhà trường cho sinh viên

- Cách thức tổ chức thực hiện: Phối hợp với các phòng ban chức năng đặc biệt là Đoàn Thanh niên nhà trường quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước về công tác TDTT trong trường học; Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của nhà trường về tầm quan trọng của môn bóng đá; Tuyên truyền thông qua hệ thống pa-no, áp-phích, khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường; giảng viên giảng dạy TDTT phải có nhiệm vụ thông qua bài giảng liên hệ với thực tế giúp người học hiểu được vai trò, ý nghĩa, tác dụng và lợi ích của môn bóng đá; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về môn bóng đá, phổ biến kiến thức khoa học về môn bóng đá thông qua hội thảo, tọa đàm.

Giải pháp 2: Đổi mới phương pháp dạy học môn Bóng đá  chính khoá

- Mục đích: Tích cực hóa các hoạt động học tập của sinh viên.

- Cách thức tổ chức thực hiện: Sử dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học bằng cách đưa thêm các tiết học lý thuyết vào giảng dạy để học sinh hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc tập luyện môn bóng đá; tận dụng tối đa thời gian dành cho người học tập luyện, tăng cường sử dụng phương pháp trò chơi và thi đấu, tạo tình huống để họ tham gia hoạt động tích cực. Chú ý việc phát triển thể lực là chính trong mỗi giờ học. Khi kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên phải nghiêm túc khách quan và công bằng.

Giải pháp 3: Tăng cường tổ chức thi đấu thể thao trong và ngoài trường

- Mục đích: Tạo ra yếu tố và động lực thúc đẩy khuyến khích sinh viên tích cực rèn luyện, thi đấu nhằm hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật trong môn bóng đá

- Cách thức tổ chức thực hiện: Tổ chức các giải thi đấu bóng đá định kỳ hàng năm như: Đoàn Thanh niên tổ chức các giải thi đấu chào mừng ngày 26/3; Các hoạt động thi đấu thể thao chào mừng ngày 20/11; Tổ chức thi đấu thể thao giao hữu giữa các đơn vị trong và ngoài trường như: Giao lưu giữa các khóa, các khối môn, các chi đoàn kết nghĩa, các đơn vị cùng khối ngành nghề...

Giải pháp 4: Sử dụng hợp lý, tận dụng triệt để và bảo quản tốt các trang thiết bị dụng cụ phục vụ công tác GDTC của nhà trường

Mục đích: Tạo môi trường thuận lợi về điều kiện cơ sở vật chất tốt và an toàn nhất cho sinh viên tập luyện môn bóng đá.

- Cách thức tổ chức thực hiện: Tăng cường bảo vệ và khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có của nhà trường. Đồng thời đề xuất với nhà trường đầu tư cơ sở vật chất tốt hơn nữa; tích cực quản lý sân bãi, dụng cụ, đảm bảo an toàn cho sinh viên đồng thời giữ gìn cơ sở vật chất của nhà trường tốt hơn; Khai thác tối đa cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường vào quá trình giảng dạy chính khóa và các hoạt động ngoại khóa môn bóng đá; Tuyên truyền giáo dục cho sinh viên có ý thức trách nhiệm bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường.

 

Kết luận

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đưa ra được 4 giải pháp nâng cao nâng cao hiệu quả học tập môn bóng đá cho sinh viên khối không chuyên TDTT các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giải pháp bước đầu đã phát huy tác dụng trong việc nâng cao hiệu quả môn học này cho sinh viên.

Nguyễn Hoàng Việt

Bình luận (0)
Gửi