rss
Thứ hai, 18/02/2019 | 10:13 GMT+7

Nâng tầm pháp luật trong tổ chức và hoạt động TDTT: Luật Thể dục, thể thao thời kỳ mới định hướng đến 2030

Cập nhật 16:30 ngày 15/05/2018
(Pháp luật TDTT) - Qua hơn 10 năm thực hiện Luật Thể dục, thể thao (do chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 22/2006/L-CTN ngày 12/12/2006, hiệu lực thi hành 1/7/2007), sự nghiệp TDTT của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu góp phần xứng đáng vào thực hiện những nhiệm vụ chính từ kinh tế xã hội mà các Đại hội Đảng đã đề ra. Sự nghiệp TDTT đã phát triển cân đối, hài hòa giữa TDTT quần chúng và Thể thao thành tích cao với hợp tác hội nhập quốc tế. Nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020 định hướng đến 2030, UB thường vụ Quốc hội đề ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao. Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT đã triển khai nhiệm vụ này trong hai năm qua với nhiều lần hội thảo tổ chức thu thập ý kiến để cơ sở đến các khu vực và cấp trung ương có sự phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn của chuyên viên cấp cao chuyên về Luật và cơ quan liên quan của văn phòng Quốc hội.

Vừa qua, Tổng cục TDTT đã tổ chức hội thảo chuyên đề có sự tham gia của một số cán bộ lâu năm, một số nhà khoa học của cơ quan Tổng cục TDTT. tôi xin được bày tỏ một số ý kiến để Ban soạn thảo nghiên cứu nếu thấy cần bổ sung làm rõ hơn trong nội dung sửa đổi, bổ sung đã có trong tài liệu nhằm nâng tầm hiệu lực pháp luật.

Trước hết, hầu hết các điều, mục, khoản mục trong Luật Thể dục, thể thao ban hành năm 2006 đã được nghiên cứu và bổ sung có 30/79 Điều, Khoản là những vấn đề cần thiết cho Luật sửa đổi; trong đó có bổ sung một số điều mới mà các Luật khác của Nhà nước đã ban hành như Điều 10 và 68a bổ sung “Đặt cược thể thao”, điều 78a về “kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn”.

Thứ hai, Luật nên sửa đổi, bổ sung đã đề cập rõ hơn, gọn hơn về khái niệm “Thể dục thể thao quần chúng” (Điều 11) và khái niệm “Thể thao thành tích cao” (điều 31). Cùng với khái niệm này đề nghị xem xét có thể bổ sung khái niệm “Thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn”. Liên quan khái niệm này nên bổ sung trách nhiệm cơ quan ngành nào thể thao hay du lịch kiểm tra quản lý trực tiếp.

Thứ ba, về khái niệm “Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp là doanh nghiệp” (điều 49). Tôi cho rằng, khái niệm này quá chung chung như mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa công nghiệp, hàng hóa tiêu dùng đời sống, hơn nữa khi liên hệ với Luật Doanh nghiệp, Luật Tiêu dùng... rất khó kết gắn các chính sách vì đây là lĩnh vực dịch vụ phi vật chất. Khái niệm này chưa phản ánh bản chất doanh nghiệp của một lĩnh vực kinh doanh.

Xin đề nghị bổ sung “Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp là doanh nghiệp thể thao” (nếu không cố ý dùng khái niệm “đặc thù”). Xin quan tâm tới tương lai vài năm tới, nhiều hoạt động dịch vụ tập luyện, thi đấu thể thao sẽ phát triển nhanh, hình thành kinh tế thể thao - công nghiệp thể thao và giải trí.

Thứ tư, tại điều 44 khoản 3: “Câu lạc bộ chuyên nghiệp được các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật để phục vụ hoạt động thể thao chuyên nghiệp” nên chuyển vào điều 49 và sửa lại văn phong ở khoản này.

Thứ năm, Điều 50 phần chỉnh sửa cần giữ lại khoản “có nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động của Câu lạc bộ” nhưng nên bổ sung “tài chính hợp pháp” để hoàn chỉnh thiết chế của doanh nghiệp phải có tài chính là yếu tố cơ bản.

Thứ sáu, đề nghị bổ sung điều 44 về chính sách có thể khuyến khích doanh nghiệp hoặc CLB thể thao nước ngoài đầu tư vào nước ta theo Luật đầu tư.

Trên đây là một số ý kiến tâm huyết mà bản thân mong muốn được trình bày để các cơ quan biên soạn, nghiên cứu bổ sung vào Luật Thể dục, thể thao sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội xem xét năm 2018.

(PGS.TS Lương Kim Chung)
Bình luận (0)
Gửi