rss
Thứ sáu, 07/08/2020 | 15:29 GMT+7

Pháp luật TDTT

Sửa đổi bổ sung Luật Thể dục thể thao: Tác động lớn đến lĩnh vực TDTT quần chúng

Sửa đổi bổ sung Luật Thể dục thể thao: Tác động lớn đến lĩnh vực TDTT quần chúng

05:00 PM, 11/06/2018 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Kể từ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2006, Luật TDTT đã được thông qua và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2007. Sau 10 năm thực hiện, Luật TDTT đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả tích cực của nó. Đối với lĩnh vực TDTT quần chúng, thực sự đã có những chuyển biến tích cực trên các mặt, đặc biệt là làm thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của TDTT nhằm nâng cao sức khỏe cho mọi người… Tuy nhiên, sau những kết quả đó, đến nay, Luật TDTT cũng bộc lộ một số bất cập. Lĩnh vực TDTT quần chúng cũng bao hàm trong nó những hạn chế cần đổi mới cho phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, để hòa nhập với thể thao quốc tế...

Ghi nhận từ chuyến khảo sát về Luật Thể dục, thể thao tại một số địa phương

Ghi nhận từ chuyến khảo sát về Luật Thể dục, thể thao tại một số địa phương

03:00 AM, 17/05/2018 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Nhằm chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Thể dục, thể thao, thời gian qua, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã đến tìm hiểu về công tác giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường; hoạt động cá cược về thể thao; việc dành đất đai cho xây dựng thiết chế thể thao trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao tại một số địa phương. Ghi nhận về chuyến khảo sát thu được như sau:

Luật Thể dục thể thao phải là “kim chỉ nam” để Thể thao Việt Nam phát triển toàn diện

Luật Thể dục thể thao phải là “kim chỉ nam” để Thể thao Việt Nam phát triển toàn diện

07:00 AM, 17/05/2018 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Vừa qua, dưới sự chủ trì của ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi Đồng (UBVHGDTNTNNĐ), Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã tổ chức Tọa đàm tham vấn chuyên gia về Luật Thể dục, thể thao. Theo ông Phan Thanh Bình mục tiêu chính: “Hướng tới một xã hội khỏe. Người dân lựa chọn được cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện. Các VĐV có được sự chăm sóc tốt nhất để có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

Dịch vụ công trong thể thao

Dịch vụ công trong thể thao

03:00 AM, 14/12/2017 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Ngày 21 tháng 5 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ VHTTDL phải xây dựng dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc thực hiện cần có lộ trình và nhiều khó khăn, Tạp chí Thể thao đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hoàng Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính của Tổng cục TDTT để làm rõ hơn về vấn đề này.

Nâng cao hiệu quả Thiết chế văn hóa thể thao cơ sở: Khó!

Nâng cao hiệu quả Thiết chế văn hóa thể thao cơ sở: Khó!

03:00 AM, 14/12/2017 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Tại Hội nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2015-2017 do Bộ VHTTDL vừa tổ chức tại TP Cần Thơ, nhiều ý kiến đã đề xuất các giải pháp nhằm khai thác, phát huy hiệu quả thực chất của các thiết chế văn hóa cơ sở ở các tỉnh, thành. Thiết chế văn hóa thể thao đang hàng ngày, hàng giờ đồng hành với đời sống nhân dân và là một phần không thể thiếu của xã hội. Nó đóng vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... của đất nước. Thiết chế văn hóa thể thao chính là chìa khóa để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã đề ra.

Góc nhìn nhà quản lý

Góc nhìn nhà quản lý

03:00 AM, 17/05/2018 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội vừa diễn ra tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), đã có thêm nhiều ý kiến đóng góp cho Dự án sửa đổi Luật Thể dục, thể thao. Dự án dự kiến sửa đổi, bổ sung 22 điều, giữ nguyên 57 điều, bổ sung 1 điều mới. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ tập trung vào một số nội dung nhằm thúc đẩy xã hội hóa hoạt động TDTT; khắc phục vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh trong hoạt động TDTT, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong quản lý các hoạt động thể thao...

Nâng tầm pháp luật trong tổ chức và hoạt động TDTT: Luật Thể dục, thể thao thời kỳ mới định hướng đến 2030

Nâng tầm pháp luật trong tổ chức và hoạt động TDTT: Luật Thể dục, thể thao thời kỳ mới định hướng đến 2030

09:33 AM, 15/05/2018 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Qua hơn 10 năm thực hiện Luật Thể dục, thể thao (do chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 22/2006/L-CTN ngày 12/12/2006, hiệu lực thi hành 1/7/2007), sự nghiệp TDTT của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu góp phần xứng đáng vào thực hiện những nhiệm vụ chính từ kinh tế xã hội mà các Đại hội Đảng đã đề ra. Sự nghiệp TDTT đã phát triển cân đối, hài hòa giữa TDTT quần chúng và Thể thao thành tích cao với hợp tác hội nhập quốc tế. Nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020 định hướng đến 2030, UB thường vụ Quốc hội đề ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao. Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT đã triển khai nhiệm vụ này trong hai năm qua với nhiều lần hội thảo tổ chức thu thập ý kiến để cơ sở đến các khu vực và cấp trung ương có sự phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn của chuyên viên cấp cao chuyên về Luật và cơ quan liên quan của văn phòng Quốc hội.

Luật sửa đổi một số điều của Luật Thể dục, thể thao: Xương sống của sự phát triển!

Luật sửa đổi một số điều của Luật Thể dục, thể thao: Xương sống của sự phát triển!

07:00 AM, 15/05/2018 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Nếu Luật Thể dục, thể thao sửa đổi được Quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng 5, thì sẽ có tác dụng to lớn trong việc làm xương sống cho cả hệ thống TDTT của nước nhà phát triển về mọi mặt. Sau 11 năm ra đời và đi vào cuộc sống, Luật Thể dục, thể thao đã bộc lộ nhiều điểm cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn cũng như xu thế phát triển của TDTT Việt Nam… TDTT cho mọi người và những điều chỉnh căn bản

< 1 2 3 4 >