rss
Thứ tư, 18/10/2017 | 05:33 GMT+7
  • Sửa đổi, bổ sung Quyết định 32: SẼ bớt đi mối lo thường nhật

    Sửa đổi, bổ sung Quyết định 32: SẼ bớt đi mối lo thường nhật

    (Pháp luật TDTT) - Nhiều nội dung trong Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg về một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu đã không còn phù hợp. Bởi vậy, dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT đã hoàn thiện hồ sơ sửa đổi quyết định 32 cho phù hợp với thực tế. Đến nay, sau 4 tháng gấp rút thực hiện, việc sửa đổi đã đến hồi kết, Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg đã được sửa đổi và trình Bộ Tư pháp thẩm định để sớm đi vào cuộc sống….

Pháp luật TDTT

Luật TDTT đã làm thay đổi căn bản diện mạo hoạt động TDTT của đất nước

Luật TDTT đã làm thay đổi căn bản diện mạo hoạt động TDTT của đất nước

03:00 PM, 21/06/2017 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Luật Thể dục, thể thao (Luật TDTT) được Quốc hội khóa XI chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29/11/2006 là văn bản pháp lý quan trọng đối với công tác quản lý TDTT trong thời kỳ đổi mới, tạo hành lang pháp lý cho TDTT Việt Nam phát triển đúng định hướng: vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên đà phát triển mạnh mẽ của thể thao nước nhà, Luật TDTT đã và đang cần thiết phải được bổ sung, làm mới để chặt chẽ hơn, tiến bộ hơn.

Những tồn tại của thể thao thành tích cao và giải pháp

Những tồn tại của thể thao thành tích cao và giải pháp

03:00 PM, 22/06/2017 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo VĐV và tổ chức thi đấu tuy đã được cải thiện nhưng còn thiếu và chưa đồng bộ. Các Trung tâm HLTTQG, nơi trực tiếp đào tạo VĐV thể thao thành tích cao (TTTTC), đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho VĐV luyện tập.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

02:00 PM, 25/05/2017 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Từ ngày 5/5, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo chính thức có hiệu lực. Đây là nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Luật Thể dục thể thao: 4 mục tiêu cần đảm bảo

Luật Thể dục thể thao: 4 mục tiêu cần đảm bảo

12:00 AM, 18/05/2017 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Luật TDTT sau 10 năm, từ lúc ban hành, đến nay đã bắt đầu đi vào cuộc sống hoạt động TDTT. Nhưng qua đó, chúng ta cũng đã có thể thấy được những điều chưa hợp lý cần phải sửa đổi. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động TDTT cũng ngày càng phong phú và đa dạng hơn; các lực lượng tham gia vào tổ chức các hoạt động TDTT cũng ngày càng nhiều hơn… Trước khi bàn về việc sửa đổi những điều khoản cụ thể, tôi muốn nói về những mục tiêu cần đạt được trong việc sửa và bổ sung Luật TDTT lần này.

Sửa đổi, bổ sung Luật TDTT:  Cần một cơ chế thoáng!

Sửa đổi, bổ sung Luật TDTT: Cần một cơ chế thoáng!

10:23 AM, 22/05/2017 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Đằng sau những thành công của Thể thao Việt Nam không chỉ là sự phấn đấu của mỗi cá nhân VĐV mà còn là sự nỗ lực của ngành thể thao, cũng như hiệu quả từ chính sách pháp luật đối với TDTT nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng. Con đường vươn tới đỉnh cao đầy gian nan và thử thách, cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội cũng như các chính sách của nhà nước cần được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thể thao nước ta.

Sửa đổi, bổ sung luật TDTT để phù hợp với phát triển xã hội là yếu tố tất yếu, khách quan

Sửa đổi, bổ sung luật TDTT để phù hợp với phát triển xã hội là yếu tố tất yếu, khách quan

09:40 AM, 20/05/2017 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Đó chính là khẳng định của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng khi trò chuyện với phóng viên Trang tin Thể dục Thể thao Việt Nam (www.tdtt.gov.vn) về công tác triển khai xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao sau 10 năm (2007 – 2017) triển khai và thực hiện.

Sửa đổi, bổ sung luật TDTT nhằm phát triển sự nghiệp TDTT

Sửa đổi, bổ sung luật TDTT nhằm phát triển sự nghiệp TDTT

12:00 AM, 18/04/2015 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Luật TDTT được Quốc hội khóa XI chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29 tháng 11 năm 2006. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định rằng Luật TDTT đã tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của TDTT đối với đời sống xã hội, với sức khỏe của nhân dân, góp phần quan trọng vào tăng cường hợp tác và giao lưu quốc tế. Các quy định của Luật TDTT đã từng bước đi vào cuộc sống làm thay đổi căn bản diện mạo của hoạt động TDTT đất nước, điều này được thể hiện ở một số mặt chính như sau:

< 1 2 3 4 >