rss
Thứ sáu, 21/02/2020 | 18:25 GMT+7
  • Nâng cao hiệu quả Thiết chế văn hóa thể thao cơ sở: Khó!

    Nâng cao hiệu quả Thiết chế văn hóa thể thao cơ sở: Khó!

    (Pháp luật TDTT) - Tại Hội nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2015-2017 do Bộ VHTTDL vừa tổ chức tại TP Cần Thơ, nhiều ý kiến đã đề xuất các giải pháp nhằm khai thác, phát huy hiệu quả thực chất của các thiết chế văn hóa cơ sở ở các tỉnh, thành. Thiết chế văn hóa thể thao đang hàng ngày, hàng giờ đồng hành với đời sống nhân dân và là một phần không thể thiếu của xã hội. Nó đóng vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... của đất nước. Thiết chế văn hóa thể thao chính là chìa khóa để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã đề ra.

Pháp luật TDTT

Góc nhìn nhà quản lý

Góc nhìn nhà quản lý

03:00 AM, 17/05/2018 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội vừa diễn ra tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), đã có thêm nhiều ý kiến đóng góp cho Dự án sửa đổi Luật Thể dục, thể thao. Dự án dự kiến sửa đổi, bổ sung 22 điều, giữ nguyên 57 điều, bổ sung 1 điều mới. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ tập trung vào một số nội dung nhằm thúc đẩy xã hội hóa hoạt động TDTT; khắc phục vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh trong hoạt động TDTT, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong quản lý các hoạt động thể thao...

Nâng tầm pháp luật trong tổ chức và hoạt động TDTT: Luật Thể dục, thể thao thời kỳ mới định hướng đến 2030

Nâng tầm pháp luật trong tổ chức và hoạt động TDTT: Luật Thể dục, thể thao thời kỳ mới định hướng đến 2030

09:33 AM, 15/05/2018 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Qua hơn 10 năm thực hiện Luật Thể dục, thể thao (do chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 22/2006/L-CTN ngày 12/12/2006, hiệu lực thi hành 1/7/2007), sự nghiệp TDTT của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu góp phần xứng đáng vào thực hiện những nhiệm vụ chính từ kinh tế xã hội mà các Đại hội Đảng đã đề ra. Sự nghiệp TDTT đã phát triển cân đối, hài hòa giữa TDTT quần chúng và Thể thao thành tích cao với hợp tác hội nhập quốc tế. Nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020 định hướng đến 2030, UB thường vụ Quốc hội đề ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao. Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT đã triển khai nhiệm vụ này trong hai năm qua với nhiều lần hội thảo tổ chức thu thập ý kiến để cơ sở đến các khu vực và cấp trung ương có sự phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn của chuyên viên cấp cao chuyên về Luật và cơ quan liên quan của văn phòng Quốc hội.

Luật sửa đổi một số điều của Luật Thể dục, thể thao: Xương sống của sự phát triển!

Luật sửa đổi một số điều của Luật Thể dục, thể thao: Xương sống của sự phát triển!

07:00 AM, 15/05/2018 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Nếu Luật Thể dục, thể thao sửa đổi được Quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng 5, thì sẽ có tác dụng to lớn trong việc làm xương sống cho cả hệ thống TDTT của nước nhà phát triển về mọi mặt. Sau 11 năm ra đời và đi vào cuộc sống, Luật Thể dục, thể thao đã bộc lộ nhiều điểm cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn cũng như xu thế phát triển của TDTT Việt Nam… TDTT cho mọi người và những điều chỉnh căn bản

Dự thảo thông tư về việc sử dụng súng, đạn thể thao

Dự thảo thông tư về việc sử dụng súng, đạn thể thao

12:20 PM, 29/03/2018 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Người tham gia tập luyện bắn súng phải có sổ theo dõi quá trình sử dụng súng, đạn thể thao là một trong những nội dung được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dự thảo tại Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao.

Dự thảo thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện Wushu

Dự thảo thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện Wushu

12:03 PM, 29/03/2018 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang Dự thảo Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu. Nội dung chính là các đối tượng tham gia tập luyện, trang phục khi tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp đảm bảo an toàn khi tập luyện.

Công tác giáo dục thể chất cần được Luật TDTT sửa đổi chắp cánh

Công tác giáo dục thể chất cần được Luật TDTT sửa đổi chắp cánh

05:00 PM, 29/12/2017 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Công tác giáo dục thể chất (GDTC) và hoạt động thể thao trong nhà trường có một vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì có một vị trí quan trọng nên luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TDTT đã có sự bổ sung, sửa đổi các điều của luật TDTT liên quan đến công tác GDTC và hoạt động thể thao trong nhà trường rất hợp lý.

Đại biểu Quốc hội sôi nổi bàn về dự thảo Luật TDTT sửa đổi

Đại biểu Quốc hội sôi nổi bàn về dự thảo Luật TDTT sửa đổi

03:59 AM, 16/11/2017 - Pháp luật TDTT

(Pháp luật TDTT) - Chiều 15/11, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung các Đại biểu Quốc hội đặt ra tại buổi thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật TDTT sửa đổi. Trong buổi thảo luận, nhiều Đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự quan tâm về vấn đề đặt cược thể thao, hiệu quả giáo dục thể chất trong nhà trường hay mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ các VĐV thể thao thành tích cao bị tai nạn…

< 1 2 3 4 >