rss
Thứ bảy, 19/06/2021 | 09:12 GMT+7

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Tạp chí Thể thao

Cập nhật 09:12 ngày 02/07/2020
(Trong nước) - Sáng 2/7, Tạp chí Tạp chí Thể thao đã tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 22020, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến tới dự và chủ trì.
Hình ảnh: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Tạp chí Thể thao số 1
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Tạp chí Thể thao.
 

Báo cáo tại hội nghị, TBT Lý Đức Thùy cho biết: 6 tháng đầu năm, với tình hình chung của dịch Covid 19,Tạp chí Thể thao vẫn bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền đã đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác chỉ đạo điều hành vẫn diễn ra xuyên suốt, hoạt động xuất bản và phát hành đảm bảo đúng tiến độ đề ra; công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của ngành không bị gián đoạn. Tiến hành xuất bản và phát hành 6 số Tạp chí. Nội dung các số tạp chí đảm bảo đúng tính định hướng và bám sát các sự kiện của ngành.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động chuyên môn được thực hiện thông qua việc định hướng nội dung bài viết, tăng cường kiểm tra, kiểm duyệt chất lượng bài viết được đăng tải trên website để thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động của ngành nhanh chóng và hiệu quả nhằm tăng năng lực truyền tải thông tin đến với mọi đối tượng độc giả. Thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ngành trong bối cảnh cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. Tích cực cập nhật thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của ngành trên website tapchithethao.vn. 

Tạp chí Thể thao cũng tăng cường phối kết hợp với các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia trong việc thực hiện chuyên đề thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm của Tạp chí nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của ngành đến với độc giả.

TBT Lý Đức Thùy cho biết, Tạp chí đã tiến hành làm việc với lãnh đạo Tổng cục và các vụ, đơn vị có liên quan về việc sáp nhập Báo Thể thao Việt Nam vào Tạp chí Thể thao theo chủ trương quy hoạch báo chí của Chính phủ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, các hoạt động quảng cáo, phát hành gặp thiều khó khăn, vì vậy nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị cũng giảm đáng kể. 

Với các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tạp chí Thể thao tiếp tục xuất bản và phát hành 6 số theo Kế hoạch công tác năm 2020 đã được Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao phê duyệt.

Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các bài viết trên website để đảm bảo nội dung các bài viết phải đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích đề ra, đúng tính định hướng và bám sát các nhiệm vụ của ngành. Cử phóng viên tham gia tác nghiệp tại các sự kiện lớn của ngành. Tổ chức xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giải quyết các vấn đề về kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật và vấn đề con người trong quá trình sáp nhập Báo Thể thao Việt Nam vào Tạp chí Thể thao theo chủ trương chung. Tiếp tục tập trung khai thác chuyên đề, thực hiện quảng cáo đối với các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia trong 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu được giao.

Đánh giá cao những hiệu quả công việc mà Tạp chí Thể thao dã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến cũng rất chia sẻ những khó khăn dẫn tới tác động đối với hoạt động của đơn vị.

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh: Tạp chí cần phải đảm bảo nhiệm vụ tổng kết lý luận thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời làm tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và của ngành TDTT, phải tổ chức hoạt động về kinh tế để đảm bảo vận hành của bộ máy là nhiệm vụ khó khăn, nặng nề.

 Ngọc Mai

 

Bình luận (0)
Gửi