rss
Thứ năm, 17/08/2017 | 18:41 GMT+7

Thể thao phong trào

Hà Nội đã hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở

Hà Nội đã hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở

08:45 AM, 04/08/2017 - Thể thao phong trào

(Thể thao phong trào) - Với tư cách là đơn vị chủ nhà của Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018, để có thể có thời gian cho công tác chuẩn bị các mặt từ lực lượng tới cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, Hà Nội đã nỗ lực chỉ đạo và phối hợp bài bản tới từng địa bàn quận, huyện trong việc tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Theo đó, đến nay, toàn Thành phố đã có 584/584 xã, phường, thị trấn tổ chức xong tại các cơ sở, đạt 100%.

Đại hội TDTT các cấp ở tỉnh Lai Châu

Đại hội TDTT các cấp ở tỉnh Lai Châu

11:04 AM, 20/07/2017 - Thể thao phong trào

(Thể thao phong trào) - Căn cứ Hướng dẫn của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu đã tham mưu với UBND tỉnh Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2018, nhìn chung các đơn vị đã bám sát các nội dung yêu cầu, triển khai tốt các nhiệm vụ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ theo quy định. Đặc biệt là sự chỉ đạo của các huyện, thành phố đối với việc tổ chức Đại hội cấp xã.

Huyện Tân Lạc (Hòa Bình) hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở

Huyện Tân Lạc (Hòa Bình) hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở

11:41 AM, 20/07/2017 - Thể thao phong trào

(Thể thao phong trào) - Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn ở huyện Tân Lạc đã được hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ, hình thức, nội dung, quy mô theo chỉ đạo của UBND huyện. Đây là huyện đầu tiên trong tỉnh hoàn thành Đại hội TDTT cơ sở và đang tập trung chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VI vào đầu tháng 9 tới.

< 1 2 3 >