rss
Thứ ba, 16/10/2018 | 18:18 GMT+7

Thực trạng chất lượng giảng dạy kỹ thuật bơi ếch cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất trường Đại học Hải Phòng

Cập nhật 14:11 ngày 28/07/2017
(Lý luận & Thực tiễn) - Bơi lội là một trong những môn thể thao cơ bản, môn thi chính thức trong các đại hội Olimpic. Bơi lội là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo giáo viên có trình độ đại học chuyên ngành GDTC của các trường đào tạo giáo viên nói chung và của trường Đại học Hải Phòng nói riêng.
ĐẶT VN ĐỀ
 
Bơi lội là một trong những môn thể thao cơ bản, môn thi chính thức trong các đại hội Olimpic. Bơi lội là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo giáo viên có trình độ đại học chuyên ngành GDTC của các trường đào tạo giáo viên nói chung và của trường Đại học Hải Phòng nói riêng. Nghiên cứu đánh giá đầy đủ, chính xác thực trạng các điều kiện dạy và học, trình độ và kết quả học tập bơi lội của sinh viên làm cơ sở cho việc lựa chọn và ứng dụng các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ thuật bơi ếch cho sinh viên đại học ngành Giáo dục Thể chất Trường Đại học Hải Phòng là một trong các mục tiêu của đề tài Nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ thuật bơi ếch cho sinh viên đại học ngành Giáo dục Thể chất Trường Đại học Hải Phòng” do chúng tôi nghiên cứu nhằm góp phần đảm bảo chuẩn kiến thức đầu ra cho sinh viên đại học chuyên ngành GDTC của nhà trường.
 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
 
Chất lượng giảng dạy nói chung và giảng dạy bơi lội phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất thiết bị dạy học và trình độ, ý thức học tập của sinh viên, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình các em theo học tại trường. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học môn bơi lội; thực trạng sử dụng các bài tập bổ trợ dạy bơi ếch và thực trạng kết quả học tập môn bơi của sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Hải Phòng.
 
Thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học môn bơi lội cho sinh viên chuyên ngành GDTC của trường Đại học Hải Phòng
 
Hình ảnh: Thực trạng chất lượng giảng dạy kỹ thuật bơi ếch  cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất trường Đại học Hải Phòng số 1
 
 
 Qua bảng 3.1 ta co thể thấy cơ sở vật chất của khoa còn thiếu chầm trọng đặc biệt là trường chưa có bể bơi nên giờ học của các em chưa chủ động được và các em thường gặp khó khăn khi muốn tham gia học tập ngoại khóa. Trong quá trình giảng dạy và học tập thì hai dụng cụ như ghế tập bổ trợ trên cạn, ván bơi lại thiếu trầm trọng, chất lượng dụng cụ thì không tốt chính vì thế mà môn bơi đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất.
 
Thực trạng sử dụng các bài tập bổ trợ dạy bơi ếch cho sinh viên chuyên ngành GDTC của trường Đại học Hải phòng
 
 
Sử dụng phương pháp khảo sát bằng phiếu hỏi đối với 12 giáo viên trong khoa TDTT Đại học Hải phòng về mức độ sử dụng (thường xuyên có sử dụng và ít sử dụng) đối với các bài tập mà chúng tôi đã tổng hợp được từ quan sát sư phạm và tổng hợp các tư liệu tham khảo trong và ngoài nước. Kết quả khảo sát thực trạng sử dụng các bài tập bổ trợ trong dạy bơi được trình bày ở bảng 3.2.
 
Hình ảnh: Thực trạng chất lượng giảng dạy kỹ thuật bơi ếch  cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất trường Đại học Hải Phòng số 2
 
Các số liệu trong bảng bảng 3.2 cho thấy:
 
- Phần lớn các giáo viên chưa chú trọng dạy thở (58,33%) và tạo dựng tư thế thân người trong khi bơi(50,00%) ở giai đoạn làm quen nước.
 
- Còn quá coi trọng tập các bài tập bổ trợ trên cạn nên làm giảm thiểu rõ rệt thời lượng tập luyện các bài tập dưới nước, từ đó cũng làm hạn chế hiệu quả  dạy bơi.
 
- Các bài tập dạy các động tác riêng lẻ cũng như phối hợp còn đơn điệu, chưa chú trọng dạy bơi một chu kỳ và hai chu kỳ...tỷ lệ những giáo viên không dạy bơi một chu kỳ rồi hai chu kỳ rất cao chiếm (75,00%)
 
Thực trạng kết quả học tập môn bơi của sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Hải Phòng
 
Để tiến thêm một bước khảo sát hiệu quả của các bài tập bổ trợ dạy bơi ếch cho sinh viên khoa TDTT Đại học Hải Phòng, đề tài đã tiến hành quan sát sư phạm và cùng giáo viên giảng dạy kiểm tra đánh giá kết quả dạy từng phần kỹ thuật bằng chấm điểm kỹ thuật theo thang điểm do Khoa TDTT trường Đại học Hải Phòng vẫn sử dụng đó là:
 
- Đúng yếu lĩnh động tác được 5 điểm.
 
- Động tác thực hiện nhịp nhàng 2 điểm.
 
- Có hiệu quả (tạo ra độ nổi, tốc độ hoặc thở nhịp nhàng) đạt 3 điểm.
 
Mỗi động tác có sai sót tuỳ mức độ nặng nhẹ có thể trừ 0,5 đến 1 điểm.
 
Dựa vào thang điểm trên, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra các giai đoạn môn bơi cho 32 sinh viên nam và 26 sinh viên nữ của khoá 2007 - 2011. Kết quả kiểm tra được tính tỉ lệ % số học sinh đạt điểm phân loại giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Kết quả được trình bày ở bảng 3.3 và 3.4
 
Hình ảnh: Thực trạng chất lượng giảng dạy kỹ thuật bơi ếch  cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất trường Đại học Hải Phòng số 3
 
Hình ảnh: Thực trạng chất lượng giảng dạy kỹ thuật bơi ếch  cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất trường Đại học Hải Phòng số 4
 
 
 Kết quả kiểm tra trình bày ở bảng 3.3 và 3.4 cho thấy:
 
Tỷ lệ % trung bình số sinh viên cả nam và nữ đạt loại giỏi và khá rất ít (nam đạt 7,28% và 20%, nữ đạt 7,69% và 14,10%). Trong khi đó tỷ lệ % trung bình số học sinh yếu và kém lại tương đối lớn (nam đạt 17,71% và 7,81%, nữ đạt 23,71% và 16,66%). Đặc biệt là ở sinh viên nữ, tỷ lệ % yếu kém về làm quen nước (19,23% và 23,07%) đã làm cho kết quả học các phần kỹ thuật như chân phối hợp thở hoặc phối hợp hoàn chỉnh bị ảnh hưởng rất lớn.
 
Theo đề tài, các kỹ năng làm quen nước trong bơi lội có tác dụng rất quan trọng để người tập chẳng những loại trừ được tâm lý sợ sệt và các trở ngại tâm lý khác mà còn tạo ra được các cảm giác phương hướng vị trí áp lực… để làm nền tảng cho việc tạo ra tư thế thân người đúng và thực hiện các động tác tay chân thở hợp lý đúng yếu lĩnh…
 
Do vậy một khi kỹ năng làm quen nước yếu kém (thể hiện ở tư thế thân người và các động tác di chuyển lặn ngụp thở trong nước) thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc tiếp thu các kỹ thuật thở tay chân và phối hợp.
 
Mặt khác từ kết quả học tập của các phần kỹ thuật cũng cho thấy hiệu quả sử dụng các bài tập để giảng dạy các kỹ thuật cơ bản tay, chân, thở, phối hợp cũng chưa cao do chưa sử dụng đa dạng và hợp lý các bài tập bổ trợ trong dạy bơi.
 
KẾT LUẬN
 
 
1. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy học phần bơi lội cho sinh viên chuyên ngành GDTC của trường Đại học Hải Phòng còn nhiều khó khăn, thiếu nhiều thiết bị, dụng cụ, đặc biệt là chưa có bể bơi, phải đi thuê.
 
2. Đa số giáo viên đều sử dụng các phương pháp giảng dạy thông dụng, sử dụng hệ thống các bài tập bổ trợ dẫn dắt để giảng dạy theo các giai đoạn làm quen với nước, các bài tập đạp chân, các tập quạt tay với thở, bài tập phối hợp tay, bài tập hoàn chỉnh và bài tập hoàn thiện trong dạy - học bơi ếch.
 
3. Tính trung bình điểm kiểm tra từng phần kĩ thuật bơi ếch của sinh viên chuyên ngành GDTC cho thấy:  7,28% nam và 7,69% nữ xếp loại giỏi; 20,83% nam và 14,10% nữ xếp loại khá; 46,28 % nam và 37,82% nữ xếp loại trung bình, còn lại là yếu, kém.
 
Ngô Phương Nam
 
Bình luận (0)
Gửi