rss
Thứ bảy, 23/02/2019 | 00:41 GMT+7

Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên

Cập nhật 14:17 ngày 28/07/2017
(Lý luận & Thực tiễn) - Giáo dục thể chất giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên các trường phổ thông và chuyên nghiệp, bởi nó là cơ sở để họ phát triển thể lực, hình thành những kỹ năng vận động cần thiết và nâng cao phẩm chất tâm lý,đạo đức...
 Đặt vấn đề:
 
Giáo dục thể chất giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên các trường phổ thông và chuyên nghiệp, bởi nó là cơ sở để họ phát triển thể lực, hình thành những kỹ năng vận động cần thiết và nâng cao phẩm chất tâm lý,đạo đức... Từ đó, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nâng cao hiệu quả học tập và nhanh chóng hoà nhập với thực tế công tác cũng như hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp ra trường.
 
            Tuy nhiên, qua thực tiễn chúng tôi thấy, công tác GDTC trong những năm qua tuy đã đáp ứng được một số yêu cầu nhất định, song vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết được những chức năng cuả nó.
 
Để đẩy mạnh công tác này, bước đầu chúng tôi đi sâu tìm hiểu  thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên một số trường phổ thông và chuyên nghiệp.
 
1. Đánh giá thực trạng công tác GDTC.
 
Để đánh giá thực trạng công tác GDTC ở một số cơ sở đào tạo phổ thông và chuyên nghiệp trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi đi sâu tìm hiểu ở 1 trường phổ thông (Trường THCS Chu Văn An - Chí Linh- Hải Dương), và 1 trường chuyên nghiệp (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), về 3 vấn đề cơ bản của công tác GDTC: Thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDTC; Thực trạng về cơ sở vật chất, sân bãi dành cho giảng dạy, tập luyện TDTT; Thực trạng chương trình đào tạo môn học GDTC. Từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC của các trường. Kết quả cụ thể như sau:
 
Về thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDTC:
 
+ Trường THCS Chu Văn An - Chí Linh- Hải Dương:  Với số lượng 3 giáo viên, trong đó có 01 giáo viên trình độ cao đẳng và 02 giáo viên trình độ đại học; Số giờ bình quân của mỗi giáo viên trong 01 năm học là 592 giờ.
 
+ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Với số lượng 18 giáo viên, trong đó có 06 giáo viên trình độ trên đại học và 12 giáo viên trình độ đại học; Số giờ bình quân của mỗi giáo viên trong 01 năm học là 575 giờ.

Từ kết quả trên ta thấy: Số lượng giáo viên còn ít, thể hiện qua số giờ giảng dạy của giáo viên vượt hơn nhiều so với qui định của Bộ giáo dục đào tạo; Trình độ giáo viên còn hạn chế, thể hiện qua 2/3 số giáo viên giảng dạy tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ mới có trình độ đại học.
 
- Thực trạng về cơ sở vật chất,  sân bãi phục vụ tập luyện và giảng dạy:
 
+ Trường THCS Chu Văn An - Chí Linh- Hải Dương:  Không có những công trình thể thao cơ bản (Sân vận động, Nhà tập, Bể bơi), Chỉ có số lượng ít những công trình (từ 1 đến 2 sân cho mỗi môn), với chất lượng trung bình và kém phục vụ trực tiếp cho giảng dạy các môn bắt buộc (Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, …) trong chương trình.
 
+ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Tương tự như Trường THCS Chu Văn An  cũng không có những công trình thể thao cơ bản (Sân vận động, Nhà tập, Bể bơi), Chỉ có số lượng ít những công trình (từ 1 đến 2 sân cho mỗi môn), với chất lượng trung bình phục vụ trực tiếp cho giảng dạy các môn bắt buộc (Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, …) trong chương trình.
 
 Như vậy ở cả 2 trường số lượng sân bãi, dụng cụ còn rất hạn chế và chất lượng còn kém,  đặc biệt những công trình quan trọng như sân vận động, bể bơi, nhà tập luyện và thi đấu  tiêu chuẩn chưa được xây dựng.
 
- Về thực trạng chương trình đào tạo môn học GDTC: Ở cả 2 trường mới chỉ thực hiện đúng theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT ở phần chính khóa, còn phần ngoại khóa chưa được thực hiện nghiêm túc theo qui định.
 
2. Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác GDTC.
 
Từ thực trạng trên chúng tôi đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC của các trường như  sau:
1)  Cải tiến nội dung giảng dạy và kiểm tra, đánh giá cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường và nhu cầu của người học.
2)  Tăng cường hoạt động ngoại khoá với các nội dung và hình thức khác nhau.
3) Tăng cường xây dựng và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất.
4) Nâng cao số lượng và chất lượng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên GDTC.
 
Học viên cao học: VŨ THỊ QUỲNH ANH, LÊ ĐỨC THIỆN
 
           
 
 
Bình luận (0)
Gửi