rss
Thứ bảy, 20/10/2018 | 05:59 GMT+7

Thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học môn Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội

Cập nhật 14:15 ngày 28/07/2017
(Lý luận & Thực tiễn) - Nói theo quan điểm công nghệ dạy học thì phương pháp dạy là phương pháp thiết kế và góp phần thi công quá trình dạy học của người giáo viên. Còn phương pháp học là cách thức tiếp thu, tự tổ chức và kiểm tra hoạt động nhận thức và thực tiễn của học sinh nhằm đạt được các nhiệm vụ học nghề, học phương pháp, học lý tưởng và đạo đức nghề nghiệp.
1. Khái niệm về phương pháp dạy học
 
- Khái niệm về phương pháp:
 
Theo Đại từ điển Tiếng Việt của Nguyễn Như Ý (2000) thì “Phương pháp là cách thức, con đường, phương tiện để đạt được mục đích nhất định, để giải quyết những nhiệm vụ nhất định”. Phương pháp có một số đặc điểm cơ bản là:
+ Có tính mục đích
+ Có tính cấu trúc
+ Có tính nội dung.
 
- Khái niệm về phương pháp dạy học:
 
Tổng hợp từ các sách lý luận dạy học TDTT và lý luận dạy học đại học của các tác giả trong và ngoài nước như Nhikandrôp (Nga), Nhiếp Lâm Hổ (TQ), Hàn Quế Phong (TQ), Ngô Doãn Đãi, Lưu Xuân Mới (Việt Nam) ta có thể thấy khái niệm về phương pháp dạy học như sau: “phương pháp dạy học là tổng hợp các cách thức làm việc, phối hợp thống nhất của thầy và trò (trong đó thầy đóng vai trò chủ đạo, trò đóng vai trò tích cực chủ động) nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học”.
 
Rõ ràng từ định nghĩa trên ta có thể thấy phương pháp dạy học là phương pháp bao gồm cả phương pháp dạy và phương pháp học.
 
Phương pháp dạy là cách thức giáo viên trình bày tri thức tổ chức và kiểm tra hoạt động nhận thức và thực tiễn của học sinh nhằm đạt được các nhiệm vụ dạy học.
 
Nói theo quan điểm công nghệ dạy học thì phương pháp dạy là phương pháp thiết kế và góp phần thi công quá trình dạy học của người giáo viên. Còn phương pháp học là cách thức tiếp thu, tự tổ chức và kiểm tra hoạt động nhận thức và thực tiễn của học sinh nhằm đạt được các nhiệm vụ học nghề, học phương pháp, học lý tưởng và đạo đức nghề nghiệp.
 
Cũng theo các nhà lý luận dạy học trên thì các phương pháp dạy học đều có các yếu tố sau:
 
+ Mục đích định trước
+ Hệ thống những hành động liên tiếp tương ứng
+ Phương pháp hành động (ngôn ngữ, thao tác trí tuệ, thao tác vật chất, thao  tác động tác cơ thể...)
+ Quá trình biến đổi của đối tượng bị tác động
+ Kết quả thực tế đạt được
 
Bên cạnh những điểm chung nói trên phương pháp dạy học còn có những đặc điểm riêng do tính chất đặc thù của bản thân quá trình dạy học
 
3. Vai trò của phương pháp dạy học môn giáo dục thể chất cho sinh viên các trường đại học không chuyên TDTT
 
 
- Nó là chiếc cầu nối liên kết giữa người thầy và người trò:
 
Đó là hoạt động của cả hai phía thầy và trò nhằm đạt được mục tiêu dạy học nhất định, nắm vững nội dung dạy học nhất định. Tất cả mọi hoạt động của thầy và trò đều không thể tách rời khỏi phương pháp dạy học.
 
Khi suy xét lựa chọn phương pháp dạy học người thầy không chỉ suy xét tới bản thân mà còn phải xem xét việc dẫn dắt lôi cuốn phương pháp, học tập của người trò để làm sao gắn kết chặt chẽ được giữa hoạt động dạy và học và trở thành một hoạt động chung để thực hiện tốt mục tiêu dạy học.
 
- Phương pháp dạy học là điều kiện tiền đề để tiến hành hoạt động dạy học:
 
Quá trình dạy học TDTT do các yếu tố nội dung dạy học, giáo viên, sinh viên và các biện pháp dạy học, phương pháp dạy học... cấu thành. Phương pháp dạy học tốt sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện công năng thể hoàn chỉnh của dạy học TDTT.
 
Trong thực tế dạy học TDTT, các yếu tố của quá trình dạy học tác động lẫn nhau với các hình thức khác nhau từ đó tạo ra những cấu trúc và đặc điểm dạy học khác nhau. Điều đó sẽ quyết định tính logic trình tự và sự sắp xếp chuyển đổi khoa học các trình tự đó...Tất cả những vấn đề nêu trên đều là những vấn đề đối mặt của dạy học TDTT. Bởi vậy, phương pháp dạy học hợp lý sẽ là điều kiện tiên quyết để dạy học thành công.
 
- Phương pháp dạy học TDTT có tác dụng quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học TDTT và bồi dưỡng nhân tài:
 
Phương pháp dạy học thường là một trong những biểu hiện chính của kỹ xảo dạy học của người thầy, nó là một loại nghệ thuật.
 
Sau khi mục tiêu và nội dung dạy học đã được xác định thì phương pháp dạy học sẽ là nhân tố quyết định sự thành bại trong việc thực hiện mục tiêu dạy học.
 
Hoạt động dạy học TDTT của người thầy là làm cho học sinh nắm vững tri thức, kỹ thuật, kỹ năng TDTT, phát triển thể chất, trí lực, thể lực, bồi dưỡng đạo đức. Việc thực hiện hàng loạt các mục tiêu dạy học này có quan hệ mật thiết tới hoạt động dạy của người thầy như thế nào, học sinh học ra sao. Vì vậy nếu sử dụng phương pháp dạy học khoa học hợp lý sẽ là điều kiện cực kỳ quan trọng để đạt được hiệu quả dạy học tốt đẹp.
 
- Phương pháp dạy học có thể nâng cao một cách có hiệu quả tính tích cực học tập môn TDTT của học sinh, sinh viên:
 
Phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng dạy học có thể khích lệ được động cơ học tập, làm dấy lên sự tích cực chuẩn bị học tập và cuốn hút sự tập trung chú ý học tập. Tù đó kết hợp chặt chẽ được sự nhận biết tư duy với tập luyện củng cố và điều tiết được hành vi của học sinh, giải quyết được các trở ngại về trí tuệ và tâm lý trong dạy và học. Một phương pháp dạy học tốt còn có lợi cho sự phát triển trí lực, phương thức tư duy và phương thức tập luyện.Từ đó nâng cao rất lớn tính tích cực học tập của người học, nâng cao hiệu suất và chất lượng học tập của học sinh, sinh viên.
 
4. Thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường đại học Luật Hà Nội
 
Để tìm hiểu và đánh giá thực trạng sử dụng phương pháp dạy học cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, chúng tôi đã tiến hành quan sát giờ giảng của một số các giáo viên trong Bộ môn GDTC của trường.
 
Kết quả quan sát được trình bày ở bảng 4.1:
 
Hình ảnh: Thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học môn Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội số 1
 
 
Qua kết quả trình bày ở bảng 4.1 cho thấy phần lớn các giáo viên của Bộ môn GDTC Trường Đại học Luật Hà Nội sử dụng phương pháp dạy học truyền thống, đó là các phương pháp giảng dạy kiểu thông báo (giảng giải, thị phạm, minh họa) và phương pháp tập luyện lặp lại. Một số ít giáo viên cũng đã sử dụng phương pháp trò chơi, song các phương pháp dạy học mới như phương pháp dạy học nêu vấn đề, phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh hoặc phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin còn có tỷ lệ rất ít giáo viên sử dụng. Chính vì vậy đã không khuấy động được tính tích cực chủ động sáng tạo của người học và làm cho sinh viên vẫn rơi vào thế tiếp thu một cách thụ động. Rõ ràng là việc sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống của các giáo viên Bộ môn GDTC Trường Đại học Luật Hà Nội vẫn chưa tiếp cận được phương pháp dạy học hiện đại lấy “người học làm trung tâm”.
 
Kết luận:
 
Thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học môn GDTC  Trường Đại học Luật Hà Nội còn tương đối đơn giản.Về phương pháp dạy học chủ yếu dùng phương pháp giảng dạy truyền thống là phương pháp luân lưu dòng chảy và tập luyện lặp lại. Việc kết hợp các phương pháp nhằm phát huy tính tích cực và nâng cao lượng vận động như phương pháp trò chơi, phương pháp tập luyện vòng tròn...còn ít hoặc không sử dụng.
 
Từ việc nghiên cứu thực trạng sử dụng phương pháp dạy học môn GDTC đã làm cơ sở cho các nhà quản lý,các giáo viên trường Đại học Luật Hà Nội xây dựng chương trình môn học GDTC cho phù hợp với sinh viên trong những năm tiếp theo.
 
Phạm  Ngọc Bách 
Bình luận (0)
Gửi