rss
Thứ tư, 08/04/2020 | 02:47 GMT+7

Tổng cục TDTT tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp

Cập nhật 15:24 ngày 20/03/2020
(Trong nước) - Sáng 20/3, tại Tổng cục Thể dục thể thao đã diễn ra buổi hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (V-Office) cho cán bộ, công chức khối quản lý nhà nước thuộc Tổng cục thể dục thể thao.

Hình ảnh: Tổng cục TDTT tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp số 1

Thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL về việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (V-Ofice) nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao trình độ sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (V-Office) cho cán bộ, công chức khối quản lý nhà nước, sáng ngày 20/3, tại Tổng cục TDTT đã diễn ra buổi hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (V-Office). Trong suốt buổi học, 40 cán bộ, công chức đến từ các Vụ, Văn phòng của Tổng cục TDTT đã được hướng dẫn và thực hành sử dụng hệ thống.

Hệ thống Quản lý và Điều hành là một giải pháp phần mềm dùng chung trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính được xây dựng với mục đích phục vụ và quản lý có hiệu quả các quy trình điều hành công việc, hoạt động tác nghiệp, xử lý, khai thác, trao đổi thông tin tại các cơ quan hành chính. Các quy trình hoạt động sẽ được quản lý và thực hiện thông qua các qui trình xử lý và trao đổi thông tin trên mạng.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (V-Office) có nhiệm vụ hỗ trợ toàn diện công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, chuyên viên trong cơ quan  và tại các cơ quan đơn vị các cấp thông qua việc quản lý và theo dõi các VB đi và đến; xử lý văn bản, giải quyết công việc thông qua HSCV của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên tại các cơ quan; các trao đổi thông tin nội bộ, trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan.

 Ngọc Mai

Bình luận (0)
Gửi