rss
Thứ bảy, 23/06/2018 | 11:42 GMT+7

Từ một điển hình TDTT cơ sở: Phát triển phong trào TDTT cấp xã gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ( 19/9/2014 )

Cập nhật 14:02 ngày 20/10/2014
(Lý luận & Thực tiễn) - Chia sẻ kinh nghiệm trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới (NTM), tháng 5/2014, tại xã Bình Định - huyện Kiến Xương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình chọn xã đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới, tổ chức cuộc tọa đàm khoa học với chủ đề: Phát triển TDTT ở cơ sở, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Bình Định là xã thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Trước khi bắt tay vào xây dựng NTM, qua rà soát, xã Bình Định đã đạt 9/19 tiêu chí. Thực hiện xây dựng NTM bằng việc hoàn thành 10 tiêu chí còn lại, trong đó có các tiêu chí về kết cấu hạ tầng: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, thể thao... đòi hỏi nguồn lực lớn, trong khi ngân sách địa phương còn khó khăn, sức dân có hạn. Vậy mà, chỉ hơn một năm triển khai, cuối tháng 4/2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Định đã vinh dự được đón nhận Bằng công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM năm 2013.Thực tiễn việc triển khai thực hiện Nghị quyết các cấp ủy Đảng về công tác TDTT ở xã Bình Định:Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tiến hành tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp VHTTDL giai đoạn 2012-2020 đến các đảng viên, các chi bộ, các ban, ngành đoàn thể, đảng viên toàn xã và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng các văn bản của các cấp Trung ương, tỉnh, huyện và kế hoạch của Đảng bộ xã trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/HU, ngày 21/01/2013 và UBND huyện đã cụ thể hóa Chỉ thị của Huyện ủy bằng việc xây dựng Chương trình hành động số 01/CTHĐ-UBND, ngày 28/01/2013 để thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác TDTT.Hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, chương trình của Đảng bộ và UBND xã để thực hiện Nghị quyết gắn với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: kế hoạch thực hiện tiêu chí về văn hóa, thể thao trong xây dựng NTM, cơ sở vật chất văn hóa xã. Kế hoạch chỉ đạo thành lập các CLB văn hóa văn nghệ, TDTT ở các thôn, tổ chức hoạt động TDTT hàng năm...Những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở:Công tác giáo dục thể chất và thể thao trong các trường tiểu học, trung học cơ sở xã Bình Định đều đảm bảo quy định của Bộ GDĐT. Hoạt động ngoại khóa được đảm bảo, hàng năm tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp cụm, cấp huyện. Nhà trường có thế mạnh các môn như: bóng chuyền nữ, bóng rổ, kéo co nam, cờ vua, điền kinh... tham gia thi đấu và luôn giành giải nhất toàn đoàn, đóng góp nhiều học sinh tham dự giải của huyện và tỉnh. Phong trào TDTT trong tầng lớp nhân dân được phát triển mạnh gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”. Mỗi thôn đều thành lập CLB TDTT có từ 10-15 người với các môn: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, kéo co nam, nữ, võ thuật... Xã đã duy trì tốt giải bóng chuyền hàng năm thi đấu vào dịp 30/4-1/5 và 2/9. Năm 2013, xã đã tổ chức thành công đại hội TDTT cấp xã, 7 môn thể thao đã được đưa vào thi đấu trong đại hội. Bên cạnh đó, CLB võ thuật của xã đại diện cho đội tuyển của huyện tham gia giải võ thuật mùa xuân hàng năm của tỉnh, nhiều VĐV giành HCV, HCB ở các hạng cân. Ngoài ra, các môn thể thao truyền thống được xã đưa vào thi đấu như: đẩy gậy, đua thuyền... nhằm khôi phục lại các giá trị truyền thống.Gắn với việc xây dựng NTM, xã đã quy hoạch đất phục vụ cho văn hóa, TDTT, có SVĐ với diện tích 8.000m2, các khu TDTT ở 8/8 thôn với diện tích từ 500-1.500m2/điểm; xã cũng chú trọng đến việc xây dựng và nâng cấp khu vui chơi giải trí, phục vụ cho văn hóa, thể thao du lịch như: khu di tích đền, chùa gắn với du lịch tâm linh,... Đánh giá chung: Từ nhận thức Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị là rất quan trọng, nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ về công tác TDTT, Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động, huy động cả hệ thống chính trị để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần nhân dân, góp phần thành công xây dựng NTM; tạo ra được hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, điểm tập luyện của nhân dân và học sinh, phát triển phong trào, tạo nguồn VĐV góp cho thành tích phong trào TDTT của huyện,... Tuy nhiên, do đặc thù ở cấp xã có nhiều nội dung cùng phải thực hiện nên công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; huy động các nguồn lực của xã hội còn hạn chế, kinh phí đầu tư cho TDTT chưa nhiều, các hoạt động TDTT chưa thường xuyên, liên tục... Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục, để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy về công tác TDTT (cấp xã), gắn với xây dựng NTM có hiệu quả, trong thời gian tới theo chúng tôi, cấp ủy Đảng, chính quyền xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo:Một là, tiếp tục triển khai thường xuyên, sâu rộng các Nghị quyết của Bộ Chính trị và của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chỉ thị và các Quyết định của UBND tỉnh, huyện ủy, UBND huyện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công TDTT.Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, kết hợp với các tiêu chí về rèn luyện thể lực với các chỉ tiêu về xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở với Chương trình xây dựng NTM.Hai là, đổi mới quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển TDTT ở cơ sở. Gắn nhiệm vụ phát triển TDTT với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nội dung phát triển TDTT cần được đặt trong chương trình nghị sự của cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND xã hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, sử dụng nguồn nhân lực, tài chính, quy hoạch đất cho hoạt động TDTT.Chú trọng thể thao trong trường học và phát triển phong trào TDTT tại các khu công nghiệp, khu đô thị.Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các Ban, ngành, đoàn thể của xã về vị trí, vai trò của TDTT ở cơ sở đối với việc góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện CNH - HĐH và xây dựng NTM.Bốn là, quan tâm đầu tư cho TDTT ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện việc hỗ trợ dụng cụ thể thao, tài liệu chuyên môn và phụ cấp trách nhiệm cho cộng tác viên TDTT ở xã. Quy hoạch đất cho hoạt động TDTT cấp xã theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM về dành đất và xây dựng công trình văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, đảm bảo đất để người dân làm sân chơi, bãi tập thể thao.Chú trọng phát triển các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc; tổ chức giải thể thao quần chúng (hoặc hội khỏe) định kỳ ở cơ sở. Hàng năm, tổ chức đại hội TDTT (hoặc hội khỏe) cấp xã (hoặc liên xã), vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm truyền thống, tuyển chọn VĐV có thành tích tham gia thi đấu các giải, hội thi thể thao cấp huyện, cấp tỉnh. Năm là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên TDTT cấp xã và thôn; có chính sách quản lý, sử dụng và phát triển lực lượng cộng tác viên, tình nguyện viên, để giúp cho UBND xã tổ chức, theo dõi và chỉ đạo và phát triển phong trào TDTT ở các thôn, làng...Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, phát huy tính tự giác và chủ động của nhân dân. Cần hướng hoạt động TDTT về người dân; khuyến khích các tổ chức xã hội, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phong trào; phối hợp với các ngành chức năng, đồng thời huy động từ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn xã để xây dựng điểm vui chơi thể thao, giải trí cho thanh, thiếu niên và các điểm tập đối với công nhân viên chức lao động, người cao tuổi... gắn với các hoạt động văn hoá, lễ hội, du lịch của địa phương.Bảy là, cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và động viên, khuyến khích phong trào TDTT quần chúng ở các thôn, làng gắn với việc xây dựng nông thôn mới.Hàng năm, tổng kết thực tiễn, nhân rộng các điểm hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động TDTT ở các thôn, làng...Phạm Thanh Cầm – Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội – Ban Tuyên giáo Trung ương
Bình luận (0)
Gửi