rss
Thứ bảy, 20/10/2018 | 06:00 GMT+7

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật 10:02 ngày 29/09/2017
(Vấn đề & Sự kiện) - Theo Chương trình giám sát năm 2017 và chuẩn bị báo cáo về ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách trình Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch vào ngày 22/9 và 27/9. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc.
Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Ủy ban Tài chính- Ngân sách, các chuyên gia và các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng.
 
Báo cáo về tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tổng giao dự toán chi ngân sách sự nghiệp năm 2017 là 2.148,66 tỷ đồng, thu sự nghiệp là 439,35 tỷ đồng. Kinh phí Bộ được Nhà nước giao bổ sung trong 7 tháng đầu năm 2017 là 76,6 tỷ đồng. Qua tổng hợp tình hình chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện là 2.225,26 tỷ dồng.
 
Về chi xây dựng sự nghiệp cơ bản năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao vốn đầu tư là 334,128 tỷ đồng (bằng 49,3% kế hoạch 2016). Trong đó, vốn chuẩn bị đầu tư là 2,981 tỷ đồng với 06 dự án (chiếm 0,98% tổng vốn giao 2017 và giảm 69,5% so với thực hiện 2016); vốn thực hiện là 331,147% tỷ đồng với 18 dự án chuyển tiếp, hoàn thành trước và trong năm 2017 (chiếm 99,11% tổng số vốn giao năm 2017 và giảm 50,4% so với thực hiện 2016). Tính đến 31/7/2017, Bộ đã giải ngân đạt 183, 233 tỷ đồng, đạt 54,84 kế hoạch 2017. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện và điều hòa vốn trong trường hợp cần thiết để phấn đấu hoàn thành 98-100% kế hoạch 2017 được giao.
 
Về chi các dự án ODA của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017, dự án được cấp là 294,573 tỷ đồng (trong đó vốn nước ngoài là 252,947% tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương và địa phương là 41,626 tỷ đồng). Đến 30/6/2017đã giải ngân gần 19 tỷ đồng (đạt 7,6% so với kế hoạch 2017). Trong đó, chủ yếu giải ngân hợp phần do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ quản và chủ đầu tư là 14 tỷ đồng (đạt 56,4% so với kế hoạch 2017); giải ngân phần vốn đối ứng là 5 tỷ đồng (đạt 11,4% so với kế hoạch 2017). Về chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2016-2017, các Chương trình được phân bổ 53,9 tỷ đồng. Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và chương trình hành động quốc gia về du lịch được giao kinh phí là 54 tỷ đồng...
 
Dự kiến chi ngân sách sách nhà nước năm 2018 là 4.124,913 tỷ đồng, tăng 37,72% kế hoạch 2017. Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề cập đến những khó khăn, hạn chế cần khắc phục và kiến nghị trong từng lĩnh vực cụ thể. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tăng mức đầu tư cho văn hóa đạt 2% tổng chi ngân sách nhà nước (cả Trung ương và địa phương) vì theo số liệu năm 2015 của khoảng 50 Sở tỉnh, thành phố thì tỷ lệ chi cho văn hóa đạt xấp xỉ 1,8% nhưng chưa mang tính bền vững, đồng đều giữa các tỉnh.
 
Cho ý kiến về báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đại biểu đề nghị Bộ cần rà soát, sắp xếp lại số liệu trong Báo cáo đảm bảo tính khoa học, rõ ràng và chính xác; làm rõ lý do của những dự án giải ngân rất thấp so với kế hoạch năm như dự án về công nghệ thông tin, y tế, kế hoạch hóa gia đình...; bổ sung đầy đủ, chi tiết hơn về kết quả chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời nêu ra những căn cứ khi đưa ra dự toán năm 2018.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở các ý kiến đóng góp của Ủy ban và các đại biểu tham dự hôm nay, tiếp thu và hoàn chỉnh lại Báo cáo gửi Ủy ban trong thời gian sớm nhất. 
 
Hồng Kiên 
Bình luận (0)
Gửi