rss
Thứ bảy, 20/04/2019 | 02:27 GMT+7

Vai trò của thể thao dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước

Cập nhật 10:54 ngày 17/05/2017
(Lý luận & Thực tiễn) - Các môn thể thao dân tộc là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp phát triển TDTT của đất nước.

Hình ảnh: Vai trò của thể thao dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước số 1

Trong Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 có nêu: “Lựa chọn một số trò chơi dân gian để đề xuất đưa vào thi đấu trong hệ thống thi đấu giải thể thao quốc gia; chú trọng bảo tồn và phát triển các môn võ cổ truyền dân tộc”. Trong thực tế, ngoài việc phát huy được chức năng rèn luyện sức khỏe, ý chí, đạo đức lành mạnh, trong sáng cho thanh thiếu niên nói riêng và của toàn dân nói chung, thể thao còn đáp ứng được nhu cầu giải trí rất lớn trong nhân nhân và quảng bá hình ảnh văn hóa của đất nước với bạn bè quốc tế thông qua những chương trình giao lưu, biểu diễn...

Vai trò của thể thao dân tộc

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Thể thao dân tộc, là một bộ phận văn hóa truyền thống đặc sắc của người Việt, có lịch sử lâu đời, được hình thành và phát triển song hành với sự phát triển của đất nước, nó thể hiện rõ nét những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mà khó có thể lẫn lộn vào những đặc trưng văn hóa khác. Vì vậy, trong quá trình xây dựng đất nước theo hướng Công nghiêp hóa - Hiện đại hóa, chúng ta cần phải có chiến lược phát triển và bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc dân tộc. Trong Chiến lược Phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ có nêu rõ: “Đặt ra một số những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động TDTT tại các thôn, bản và xã; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển TDTT ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Đặc biệt sẽ lựa chọn một số trò chơi dân gian để đề xuất đưa vào thi đấu trong hệ thống thi đấu giải thể thao quốc gia; chú trọng bảo tồn và phát triển các môn võ cổ truyền dân tộc”.

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường, cùng với thời kỳ đổi mới, hội nhập đã kéo theo các trò tiêu khiển từ nước ngoài vào Việt Nam như: nhảy hiện đại, khiêu vũ, nhảy Hiphop thậm chí các trò chơi điện tử trực tuyến... cũng đã làm cho giới trẻ ngày nay không còn thiết tha với các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc Việt cũng như sử dụng các môn thể thao khác để làm phương tiện rèn luyện phát triển thể chất, phát huy tính dân tộc, phát triển phong trào TDTT đất nước.

Phát huy tiềm lực kinh tế đất nước

Thể thao truyền thống dân tộc là một bộ phận quan trọng cấu thành nên sự phát triển thể thao của đất nước, nó là tài nguyên của quốc gia, là một phần của nền văn hóa đất nước và mang lại lợi ích kinh tế rất lớn. Việc chú trọng phát triển sản nghiệp thể thao truyền thống dân tộc, sẽ góp phần phát triển sản nghiệp thể thao quốc gia. Các sản phẩm thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc sẽ rất dễ dàng thâm nhập vào thị trường quốc tế. Cho nên, thúc đẩy phát triển toàn diện sản nghiệp thể thao sẽ trở thành điểm tăng trưởng mới của nền kinh tế quốc gia.

Phát triển sản nghiệp thể thao dân tộc có ý nghĩa rất quan trọng, có liên quan đến công cuộc hiện đại hóa đất nước và thúc đẩy phát triển các môn thể thao dân tộc. Hiện tại, sản nghiệp thể thao truyền thống của Việt Nam vẫn chưa đạt được mức độ thương mại hóa, mà chỉ mới bắt đầu phát triển và thâm nhập vào thị trường một số môn như: biểu diễn - thi đấu võ thuật, múa lân sư rồng, đá cầu, các trò chơi dân gian khác... đã trở thành một loại hàng hóa được cộng đồng chấp nhận, nhưng chưa được hoàn hảo, cơ cấu phát triển chưa hợp lý, không cân bằng, cơ sở vật chất còn nghèo nàn lạc hậu, quy hoạch và bố trí thiếu thống nhất, nhiều môn thể thao truyền thống vẫn nằm ở trạng thái phát triển tự nhiên. Do đó, sản nghiệp thể thao truyền thống vẫn còn trong giai đoạn đầu tư và phát triển.

Với sự phát triển tiến bộ của nền kinh tế - xã hội, hàng hóa thể thao ngày càng thâm nhập vào mọi lĩnh vực trở thành một loại hình kinh tế mới. Trên thế giới hiện nay sản nghiệp thể thao rất đa dạng và phong phú bao gồm: kinh doanh các trang thiết bị thể thao, các mặt hàng truyền thống thể thao dân tộc, cho thuê địa điểm, thể thao du lịch và biểu diễn, chương trình phát sóng truyền hình, quảng cáo, bán vé xem thi đấu, các dịch vụ thể thao, sản phẩm y tế, bảo hiểm thể thao... đã đem lại lợi ích kinh tế rất lớn cho đất nước.

Hiện nay, so với các nước phát triển thì sản nghiệp thể thao Việt Nam phát triển tương đối muộn hơn và còn rất nhiều hạn chế. Cho nên, để hòa nhập vào nền kinh tế thị trường, góp phần phát triển kinh tế đất nước, chúng ta cần phải biết khám phá và định hướng cho tương lai, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh thể thao truyền thống dân tộc là rất cần thiết. Coi nguồn lực thể thao truyền thống như là sản nghiệp của nền kinh tế đất nước.

Thể thao dân tộc là nền tảng phát triển các môn thể thao hiện đại

Lịch sử ra đời và phát triển của TDTT gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người thông qua các hoạt động vận động trong cuộc sống hàng ngày và trong lao động sản xuất. Có thể nói, lao động sản xuất là nguồn gốc cơ bản của TDTT. Bởi vì, trong quá trình lao động sản xuất của con người trong thời kỳ sơ khai chủ yếu là săn bắn, hái lượm và còn phải đối mặt với muôn thú dữ, phải đấu tranh khốc liệt để sinh tồn. Vì thế, đòi hỏi con người phải biết vận dụng những kỹ năng vận động cơ bản như: Chạy, nhảy, leo trèo, mang vác và cơ thể chịu đựng được những điều kiện khắc nghiệt của môi trường sống. Qua thời gian dần dần các tố chất thể lực như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, tính khéo léo, khả năng quan sát, chịu đựng được hình thành và nâng cao.

Khi đời sống vật chất và tri thức con người được nâng cao họ đã ý thức được việc duy trì cuộc sống và chuẩn bị cho tương lai, nên đã đúc kết những kinh nghiệm và kỹ năng vận động truyền lại cho thế hệ sau. Đó được coi là nội dung chủ yếu của giáo dục thời cổ xưa. Và họ cũng tổ chức những trò chơi, những cuộc thi đấu trong lúc rảnh rỗi, sau thời gian lao động cực nhọc hoặc trong dịp tổ chức các lễ hội. Đó là nền tảng hình thành các môn thể thao sau này như: Võ thuật, đá cầu, ném lao...

TS. Phan Thanh Mỹ - GS.TS. Lê Văn Lẫm

Bình luận (0)
Gửi