rss
Thứ bảy, 25/05/2019 | 15:14 GMT+7

VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM: NIỀM TỰ HÀO CỦA NÒI GIỐNG LẠC HỒNG

Cập nhật 16:22 ngày 31/05/2018
(Vấn đề & Sự kiện) - Võ thuật cổ truyền Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Võ thuật cổ truyền Việt Nam không chỉ đơn thuần là những bài võ nhằm rèn luyện kỹ năng, thể chất của con người Việt Nam, nâng cao khả năng tự vệ, hướng tới sự hòa hợp về thể chất và tinh thần của con người Việt Nam mà còn khơi dậy lòng tự hào truyền thống thượng võ của dân tộc, tính nhân văn của con người. Võ thuật cổ truyền Việt Nam là môn thể thao dân tộc góp phần truyền bá rộng rãi giá trị văn hoá cao đẹp của Việt Nam ra thế giới. Đến nay, Võ cổ truyền Việt Nam đã có mặt trên 55 nước ở cả năm châu!

Việc thành lập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam vào tháng 8 năm 1991 đánh dấu bước phát triển mới của Võ thuật cổ truyền nước nhà. Liên đoàn đã tập hợp các môn phái võ thuật cổ truyền cùng hoạt động trong một mái nhà chung với sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Liên đoàn đã thành lập Hội đồng Võ sư Võ cổ truyền Việt Nam với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Ban hành các quy chế hoạt động của các Ban và quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý chuyên môn. Việc ban hành các quy chế này đã tạo giúp các ban hoạt động tốt và đúng Điều lệ của liên đoàn, đặc biệt quy chế quản lý tài chính giúp văn phòng liên đoàn chi, thu đúng Điều lệ và pháp luật; quy chế quản lý chuyên môn của liên đoàn đã giúp hoạt động đúng Điều lệ và chủ trương đường lối của nhà nước về khôi phục, bảo tồn và phát triển võ cổ truyền Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại.  

Hình ảnh: VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM: NIỀM TỰ HÀO CỦA NÒI GIỐNG LẠC HỒNG số 1

Tại các giải thi đấu Liên đoàn đã đưa vào 4 nội dung thi đấu là: Quyền tự chọn, đối luyện, đối kháng và quyền quy định. Tăng cường nội dung tự chọn từ 8 Bộ huy chương lên 14 bộ huy chương trong các giải Vô địch. Bổ sung nội dung thi 3 bài Căn bản công được Chính phủ phê duyệt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tập luyện trong 3 cấp của nhà trường. 

Quy định mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tham gia không vượt quá 50% của các nội dung thi đấu. Việc này nhằm tạo điều kiện cho nhiều đơn vị tham gia có cơ hội đạt huy chương không tập trung quá nhiều vào các đơn vị mạnh.

 Đặc biệt từ năm 2017, Ban Chấp hành Liên đoàn đã tổ chức thi nâng đai và đổi đai của ba khu vực 1, 2, 3; năm 2018 tổ chức thi nâng đai, đổi đai tại khu vực 2 theo quy chế chuyên môn mới của liên đoàn ban hành năm 2016. Các kỳ thi đã được hưởng ứng mạnh mẽ từ các môn phái, và các đơn vị tỉnh thành, ngành tham gia. Kết quả đã có 2219 võ sư, trợ giáo dự thi và được cấp bằng mới trong đó có 170 võ sư cao cấp 7 đẳng, 389 võ sư cấp 6 đẳng, 329 chuẩn võ sư cấp 5 đẳng, 391 trợ giáo cao cấp, 891 trợ giáo cấp 3, 49 trợ giáo cấp 2.

Ngoài ra, Liên đoàn cũng đã tổ chức thi đai cho hàng trăm trợ giáo, võ sư các cấp tại Paris, Marseille và Maroc.

Trong nhiệm kỳ IV, Ban Chấp hành Liên đoàn đã mở nhiều lớp đào tạo cho các trợ giáo, võ sư các cấp, trọng tài phổ biến các bài quyền quy định đã chuẩn hóa về kỹ thuật, tiết tấu, thời gian và thần thái...; biên soạn và triển khai hướng dẫn các bài quyền căn bản công cho 3 cấp học phổ thông và nghiêm túc phổ cập, thực hiện trong các cuộc thi đấu theo Luật thi đấu Võ cổ truyền Việt Nam ban hành năm 2016.

Hình ảnh: VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM: NIỀM TỰ HÀO CỦA NÒI GIỐNG LẠC HỒNG số 2

Ban tổ chức giải VĐTG võ cổ truyền Việt Nam lần 1 năm 2016

 

Công tác phát triển Võ cổ truyền trên phạm vi toàn cầu

Từ năm 2013 đến năm 2018, Võ cổ truyền Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, mang tính đột phá, cụ thể:

- Ngày 8 tháng 8 năm 2015, được Chính phủ cho phép, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công Đại hội thành lập Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam. Cũng trong dịp này đã tổ chức thành công Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Cúp Thăng Long lần thứ nhất.

- Phối hợp tổ chức thành công Giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ I năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh; Liên hoan Võ cổ truyền Hà Nội mở rộng năm 2017; Liên hoan Tinh hoa Võ Việt quốc tế lần thứ nhất năm 2018 tại thành phố Nha Trang - Khánh Hòa.

- Hàng năm, Liên đoàn đã cử nhiều đoàn cán bộ chuyên môn ra nước ngoài để giao lưu, biểu diễn, giảng dạy Võ cổ truyền Việt Nam cho các nước trên thế giới; trực tiếp giúp đỡ việc thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại một số khu vực như Nam Á, Trung Phi dự kiến trong năm 2018-2019.

Liên đoàn đã phối hợp với một số đơn vị để khôi phục một số lò võ cổ như:

- Bình Định đã cho khôi phục một số lò võ, tập luyện theo đúng phương pháp cổ truyền (như 6 lò võ của Bình Định) để khi các đoàn về tham dự Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam đến thăm quan và tập luyện.

 - Liên đoàn đã có chủ trương bảo tồn những bài quyền cổ, do vậy các môn phái, võ đường, võ phái đã tập luyện, phát huy truyền thống để thi đấu trong tất cả các giải trẻ, giải vô địch, giải các khu vực tại phần thi bài quyền tự chọn. Chương trình biểu diễn của các môn phái võ cổ truyền ở trong nước và ở nước ngoài đang phát triển mạnh nhờ mở rộng các nội dung về kỹ thuật của các môn phái góp phần vào việc triển khai đề án bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam.

Liên đoàn đã phối hợp với các Hội Võ thuật cổ truyền, Liên đoàn võ thuật địa phương để phát triển phong trào tập luyện một cách rộng rãi.

Hình ảnh: VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM: NIỀM TỰ HÀO CỦA NÒI GIỐNG LẠC HỒNG số 3

Ban chấp hành Liên đoàn thế giới võ cổ truyền nhiệm kỳ IV

Ngoài ra, Ban Chấp hành Liên đoàn đã phối hợp tốt cùng Hội Võ thuật cổ truyền, Liên đoàn võ thuật địa phương phát triển phong trào tập luyện võ thuật cổ truyền trong học sinh, sinh viên và các lứa tuổi. Đồng thời động viên nhiều môn phái, võ phái, võ đường tham gia hoạt động, sinh hoạt trong các Hội/Liên đoàn tại các địa phương. Một số địa phương như Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng... đã có trên 50 võ phái, võ đường, môn phái tham gia sinh hoạt.

Trong nhiệm kỳ này, Liên đoàn cũng đã phối hợp thành lập được thêm một số tổ chức Hội/Liên đoàn ở các tỉnh thành như:

- Liên đoàn Võ thuật tỉnh Nam Định.

- Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thanh Hóa.

- Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Đồng Nai.

- Liên đoàn Võ thuật tỉnh Lào Cai.

Đặc biệt trong những năm cuối nhiệm kỳ Liên đoàn đã triển khai Đề án Bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Liên đoàn đã nghiên cứu ban hành chính sách tôn vinh các võ sư, các tổ chức và cá nhân có công lao bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam ở cả trong nước cũng như hải ngoại.

- Xây dựng tiêu chí và quy trình giám định để công nhận các bài võ cổ truyền cổ, các bài binh khí cổ (gồm lịch sử, lý luận, thực tiễn...).

- Xây dựng hệ thống giải thi đấu Võ cổ truyền Việt Nam trên toàn quốc (Giải vô địch, Giải trẻ, Giải cúp), giải các khu vực và giải cấp tỉnh, thành, ngành cũng được tổ chức hàng năm.     

- Xây dựng Hệ thống các giải thi đấu quốc tế: các giải Vô địch thế giới, Vô địch các châu lục, Vô địch các khu vực như Vô địch Đông Nam Á, Tây Âu, Trung Phi, Nam Á.

- Đào tạo đội ngũ trợ giáo, võ sư các cấp cho Võ cổ truyền Việt Nam. Có khuyến khích tăng cường khả năng sử dụng ngoại ngữ, quan tâm tìm hiểu và sử dụng các võ sư có năng lực ra nước ngoài làm chuyên gia truyền bá Võ cổ truyền Việt Nam.

- Đào tạo trọng tài Võ cổ truyền Việt Nam có chú ý đào tạo trọng tài nữ và trẻ.

- Bồi dưỡng trình độ cho giáo viên thể dục có thể giảng dạy thêm về Võ cổ truyền Việt Nam, nhất là dành cho chương trình Võ cổ truyền ở học đường.

- Mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển Võ cổ truyền Việt Nam tại các nước trong khu vực, châu lục và thế giới. Tăng cường tổ chức thi nâng đai và đổi đai cho các khu vực hải ngoại. Hình thành các giải vô địch Võ cổ truyền Việt Nam tại các khu vực châu Âu, châu Á và châu Phi với tiêu chí đến năm 2030 sẽ có khoảng 100 nước tham gia vào WFVV (Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam). Liên đoàn đã tập chung vào cải tiến hệ thống thi đấu, luật thi đấu cho dễ hơn, vận động thêm nhiều các quốc gia tham dự.

- Với mục đích đó Liên đoàn đã thông qua các kênh truyền hình để giới thiệu quảng bá Võ cổ truyền Việt Nam tại các giải trong nước và giải quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Xây dựng Website riêng của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam để truyền tải những thông tin, những hoạt động của Võ cổ truyền Việt Nam đến người dân trong nước và quốc tế.

Hình ảnh: VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM: NIỀM TỰ HÀO CỦA NÒI GIỐNG LẠC HỒNG số 4

- Tổ chức lên kế hoạch trùng tu Võ miếu ở khu di tích Cố đô Huế và tìm cách tái hiện hình ảnh về Võ miếu tại thành cổ Thăng Long để giới thiệu Võ cổ truyền Việt Nam với khách du lịch. Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) cũng đang chuẩn bị triển khai đề án “Viện Võ thuật cổ truyền Việt Nam” với những kế hoạch thành lập các phân viện tại Huế, Bình Định, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh…gồm hai phần cơ bản của Học viện là:

a. Phần bảo tàng võ học, bao gồm việc lưu giữ, trưng bày các cổ vật, binh khí, trang phục về võ thuật qua các triều đại và phần đặc thù của các môn phái.

b. Phần tái hiện lại lịch sử một cách khái quát từ thời Thánh Gióng, Cổ Loa, Hai Bà Trưng, qua các triều đại tới thời đại Hồ Chí Minh với những đồ hình diễn biến các trận đánh thắng giặc ngoại xâm nhất là trận thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của Điện Biên Phủ. Trong phần này Liên đoàn sẽ chỉ đạo cho Viện thể hiện các video, maket để trình diễn trong những không gian hiện đại.

- Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị để tổ chức biểu diễn Võ cổ truyền Việt Nam vào các dịp lễ hội và những ngày lễ lớn của đất nước đã trình Chính phủ các chương trình biểu diễn Võ cổ truyền tinh tuý nhất đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam đã được Chính phủ (Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam) đánh giá rất cao. Ngoài ra, trong quá trình đổi mới toàn diện Liên đoàn đã đầu tư làm được và ứng dụng tốt các bộ chấm điểm điện tử, nâng tầm Võ cổ truyền để không thua kém các môn võ quốc tế khác về mặt khoa học kỹ thuật.

- Các Hội võ cổ truyền, chi hội, võ phái, võ đường đã tổ chức biểu diễn Võ cổ truyền Việt Nam trong các ngày Lễ hội tại địa phương.

- Thành lập Hội đồng Võ sư Võ cổ truyền Việt Nam, được chọn lựa từ đội ngũ các Võ sư lão thành lâu năm trong nghề với trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, để tiến hành khảo sát, nghiên cứu các bài quyền cổ, các kỹ chiến thuật bí truyền của các môn phái lớn trên toàn quốc (gồm lịch sử, lý luận, thực tiễn...), giúp phục vụ công tác bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam được thiết thực và đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế.

- Trong nhiệm kỳ IV Liên đoàn đã nhận được sự quan tâm rất lớn với những chỉ đạo cụ thể của Chính phủ về việc Tổ chức các Câu lạc bộ Võ cổ truyền Việt Nam trong các trường học, với đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản từ các trường Đại học chuyên nghiệp về TDTT hiện nay và Học viện Võ thuật cổ truyền Việt Nam sau này. Tăng cường phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ Hướng dẫn viên là các giáo viên giáo dục thể chất của các trường được tập huấn về Võ cổ truyền Việt Nam để cùng phối hợp giảng dạy với các trợ giáo, võ sư các cấp.

- Thường vụ Liên đoàn đã đổi mới kịp thời về Luật thi đấu, Điều lệ các giải để đáp ứng nhu cầu phát triển của phong trào trong nước cũng như quốc tế. Liên đoàn đã từng bước làm mới mình thông qua các quy định mới về trang phục không còn lệ thuộc quá nhiều vào màu đen của Võ phục, vì muốn bảo tồn di sản võ thuật của các môn phái cả nước thì cần phải để cho các môn phái được thể hiện trang phục bản môn trong các hoạt động.

Mặt khác Liên đoàn cũng được ủng hộ khi đưa ra chủ trương không bài ngoại một cách thiếu logic về tên các trường phái, võ phái, về chủng loại binh khí để đi tới khái niệm cho Võ cổ truyền Việt Nam là sự tích luỹ, giao thoa qua hàng nghìn năm đã chọn lọc, hình thành một nền võ học đa dạng, phong phú nhưng vẫn giữ được bản sắc của dân tộc Việt Nam.    

Hình ảnh: VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM: NIỀM TỰ HÀO CỦA NÒI GIỐNG LẠC HỒNG số 5
Liên hoan võ thuật cổ truyền quốc tế Cúp Thăng Long lần thứ 1                                                                                        

- Liên đoàn cũng sửa đổi Quy chế quản lý chuyên môn phù hợp với nhu cầu hiện tại ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt Liên đoàn đã thực hiện thành công việc tấn phong các danh hiệu Đại Võ sư, Đại Võ sư quốc tế, đã trân trọng thực hiện việc truy phong các danh hiệu Đại võ sư, Đại võ sư quốc tế cho nhiều bậc tiền bối võ học của Việt Nam đã có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của nền võ học nước nhà.

- Ban chuyên môn và kỹ thuật đã từng bước chuẩn hóa 10 bài quyền quy định của Liên đoàn (thống nhất điều chỉnh về kỹ thuật, thời gian, tiết tấu, thân pháp, thủ pháp, thần pháp...) được Ban Chấp hành Liên đoàn lựa chọn và tiếp tục bổ sung nâng cao hơn về chất lượng một số bài quyền quy định khác của Liên đoàn. Việc đề ra yêu cầu nói trên để nâng cao chất lượng một bài quyền hoặc một bài binh khí cũng được áp dụng tương tự cho các bài quyền, các bài binh khí ở mảng tự chọn.

1. Trong nhiệm kỳ tới Liên đoàn sẽ phải tập trung phát triển võ thuật cổ truyền nhằm góp phần giáo dục thể chất, phẩm chất, đạo đức, tinh thần cho người tập, trước hết là thanh, thiếu niên, học sinh các cấp, góp phần hình thành một thế hệ công dân đáp ứng công cuộc xây dựng nước Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hoá và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

2. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức của Liên đoàn làm cho chất lượng hoạt động của Liên đoàn ngày một nâng cao, có khả năng thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra, những yêu cầu xã hội đòi hỏi đối với liên đoàn.

3. Tiếp tục phát huy ý nghĩa của Võ cổ truyền dân tộc là môn thể thao dân tộc Việt Nam có sứ mạng truyền bá rộng rãi các giá trị văn hoá cao đẹp của Việt Nam đến mọi miền thế giới.

Liên đoàn đã định hướng về các nhiệm vụ quan trọng là:

1. Thực hiện tốt Quy chế quản lý chuyên môn của Liên đoàn, đặc biệt quy trình xét đặc cách phong, truy phong danh hiệu Đại Võ sư cho những người có đóng góp cho Võ cổ truyền Việt Nam.

2. Mở rộng quan hệ quốc tế về Võ cổ truyền Việt Nam, dần quy tụ, phối hợp về mặt hoạt động để tạo sân chơi cho tất cả các Liên đoàn Võ cổ truyền quốc tế. Thông qua đó tạo thêm những cơ hội để mở rộng giao lưu đoàn ra, đoàn vào, cử những võ sư, cán bộ có năng lực đi các nước để giới thiệu, xây dựng và củng cố phát triển Võ cổ truyền Việt Nam. Miễn sao các Liên đoàn Võ cổ truyền quốc tế phải tuân thủ và ra nhập vào tổ chức của Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV).

3. Phối hợp tổ chức tốt Liên hoan Tinh hoa Võ Việt quốc tế và các giải Võ cổ truyền trẻ, giải vô địch, giải cúp, giải Let’sViet, giải quốc tế trong các năm.

4. Tăng cường gắn kết giữa Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam với các Hội võ thuật cổ truyền, Liên đoàn Võ thuật địa phương để động viên và giúp đỡ các Liên đoàn, Hội địa phương có được những nhà tài trợ cố định hoặc theo kỳ cuộc cho các hoạt động của mình.

5. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục TDTT tập huấn 3 bài quyền cơ bản công và các bài quyền nâng cao khác được lựa chọn; tổ chức tốt nội dung thi đấu võ thuật cổ truyền trong Hội khỏe Phù Đổng năm 2020 và các năm sau. Đồng thời giới thiệu Võ cổ truyền trong các trường học để nhà trường lựa chọn mở câu lạc bộ võ thuật trong nhà trường và phối hợp với nhà trường dạy một số bài cơ bản mang tính chất tự vệ, hấp dẫn hơn của võ cổ truyền Việt Nam trong các giờ ngoại khóa, giờ tự chọn.

6. Phối hợp với Bộ Công An, Bộ Quốc phòng đưa võ thuật cổ truyền vào tập luyện trong chương trình đào tạo võ thuật của các lực lượng vũ trang để góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ tổ quốc.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về Võ thuật cổ truyền Việt Nam, để vận động được những nhà tài trợ lâu bền cho Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam dự phòng cho việc giảm nguồn tài trợ. Đồng thời ngày càng tổ chức được nhiều sự kiện, nhiều chương trình biểu diễn làm cho võ cổ truyền phát triển sâu rộng trong nước và quốc tế.

8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện “Đề án bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2020”, cụ thể:

- Xây dựng Đề án thành lập Học viện đào tạo, nghiên cứu và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam (gọi tắt là Học viện Võ cổ truyền Việt Nam), vận động xã hội hóa để xây dựng Học viện.

- Xây dựng chương trình giảng dạy Võ cổ truyền Việt Nam, đào tạo thêm nhiều trợ giáo, giáo viên trong các trường Đại học chuyên nghiệp về TDTT.

- Khôi phục dụng cụ, trang phục, binh khí... Sưu tầm, lưu giữ các bài quyền cổ của các môn phái, võ phái Võ cổ truyền Việt Nam trên toàn quốc và quốc tế.

- Phát triển mới 10 đến 15 Hội, Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam cấp tỉnh, thành, ngành. Phấn đấu tới năm 2023 sẽ có khoảng 40-45 Hội, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cấp tỉnh, thành, ngành.

- Hoàn thiện hệ thống giải Võ cổ truyền Việt Nam trong Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

(Thanh Dương)

Bình luận (0)
Gửi