rss
Thứ bảy, 20/10/2018 | 06:02 GMT+7

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển cầu lông trường Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh

Cập nhật 14:12 ngày 28/07/2017
(Lý luận & Thực tiễn) - Nhằm mục đích phát triển thể lực chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển cầu lông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao thành tích và chất lượng thi đấu TDTT của môn cầu lông thông qua các giải phong trào, giải HS-SV toàn thành, giải Đại học Quốc gia… trong các trường đại học nói chung cũng như trường ĐH KHXH&NV nói riêng. Qua nội dung nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phỏng vấn các chuyên gia, các nhà chuyên môn các huấn luyện viên và các giáo viên giảng dạy thể thao, nên đã lựa chọn ra được 15 bài tập phát triển thể lực chuyên môn và 6 test đánh giá về các tố chất thể lực chuyên môn này
TÓM TẮT
 
Nhằm mục đích phát triển thể lực chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển cầu lông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao thành tích và chất lượng thi đấu TDTT của môn cầu lông thông qua các giải phong trào, giải HS-SV toàn thành, giải Đại học Quốc gia… trong các trường đại học nói chung cũng như trường ĐH KHXH&NV nói riêng. Qua nội dung nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phỏng vấn các chuyên gia, các nhà chuyên môn các huấn luyện viên và các giáo viên giảng dạy thể thao, nên đã lựa chọn ra được 15 bài tập phát triển thể lực chuyên môn và 6 test đánh giá về các tố chất thể lực chuyên môn này; Lập thang điểm đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho 08 VĐV nam đội truyển cầu lông của trường ĐH KHXH&NV. Trong nghiên cứu cũng tiến hành áp dụng và thực nghiệm các bài tập đã lựa chọn vào khách thể nghiên cứu. Dưới tác động của các bài tập và xây dựng chương trình huấn luyện hợp lý, kết quả đã thể hiện rõ sự tăng tiến về thể lực chuyên môn sau 6 tháng tập luyện, sự phát triển này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất P<0,05. Từ khóa: Đánh giá thể lực; Xây dựng tiêu chuẩn thể lực; Thể lực chuyên môn cầu lông
 
1.   ĐẶT VẤN ĐỀ
 
Trong thời đại mới, bên cạnh sự hội nhập của nền kinh tế, là các hoạt động giao lưu văn hóa – thể thao để tăng cường thêm tình đoàn kết, hữu nghị, sự học hỏi lẫn nhau giữa các trường, quốc gia hay các châu lục. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các môn thể thao như bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, điền kinh, … môn cầu lông là một trong những môn thể thao có phong trào phát triển rất mạnh mẽ, có mặt ở tất cả mọi nơi trong nước và thế giới. Tham gia tập luyện, học tập môn cầu lông vừa có tác dụng nâng cao sức khỏe, đạo đức, ý chí, thẩm mỹ, tính trung thực và lòng dũng cảm, đặc biệt là nâng cao tinh thần đoàn kết, tính trách nhiệm, tính tập thể gắn bó.
 
Trước tình hình và nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới của nghành thể dục thể thao nói chung và môn cầu lông nói riêng, cầu lông đã được đưa vào chương trình giảng dạy trong trường học các cấp. Cho nên, trong những năm gần đây, cầu lông Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt và dần khẳng định vị trí trong khu vực và trên thế giới.
 
Với ý nghĩa đó, đội tuyển cầu lông ĐH KHXH&NV-TP.HCM được thành lập, bước đầu mang lại không khí tập luyện vui tươi, lành mạnh trong phong trào tập luyện TDTT ở trường. Ngoài ra còn góp vào bảng thành tích thể thao của trường, tuy nhiên kết quả thi đấu ở các giải cấp đại học quốc gia còn khá khiêm tốn so với một số các trường bạn.
 
Vì thế, chúng tôi  nhận thấy không những cần phải điều chỉnh kế hoạch, phương pháp huấn luyện mà cần phải kiểm tra định kỳ, thường xuyên đánh giá trình độ tập luyện của từng vận động viên ở từng thời điểm huấn luyện một cách khoa học mới có thể mang lại kết quả cao. Ngoài kỹ thuật chuyên môn ra thì các tố chất thể lực chuyên môn đóng vai trò rất quan trọng tới thành tích của các vận động viên, nên đây là vấn đề cấp bách và cần thiết hơn cả. Kết quả nghiên cứu có thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện đội tuyển cầu lông nam ở trường nói riêng và các trường đại học nói chung.
 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp tham khảo tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp toán thống kê.
 
Khách thể nghiên cứu: gồm 08 nam vận động viên đội tuyển cầu lông trường ĐH KHXH&NV-TP.HCM.
 
2.   KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 
2.1. Cơ sở lựa chọn test
 
Căn cứ vào mục đích, mục tiêu của đề tài, căn cứ vào đặc điểm của môn cầu lông và qua tham khảo ý kiến, kinh nhiệm của các chuyên gia. Đề tài đã chọn được các test đặc trưng như sau:
 
Chạy 20m xuất phát cao (giây); Chạy 30m xuất phát cao (giây); Chạy 800m (giây); Bật cao tại chỗ (cm); Bật xa tại chỗ (cm); Di chuyển 4 góc sân đơn 10 lần (giây); Di chuyển nhặt cầu 6 điểm trên sân (giây); Di chuyển ngang sân đơn 10 lần (giây); Di chuyển tiến lùi 10 lần (giây); Tại chỗ ném quả cầu lông (cm); Lăn tạ Ante 1kg 1 phút (lần); Nằm sấp chống đẩy 1 phút (lần); Nằm ngửa gập bụng 1 phút (lần); Nhảy dây đơn 2 phút (lần); Nhảy dây kép 1 phút (lần).
 
Từ kết quả tổng hợp trên, chúng tôi tiến hành xây dựng phiếu phỏng vấn gửi đến các giáo viên, huấn luyện viên, các nhà chuyên môn để có được những thông tin về mức độ sử dụng các test đánh giá thể lực chuyên môn của VĐV nam đội tuyển cầu lông trường ĐH KHXH&NV-TP.HCM. Số lượng phiếu phát ra là 40 phiếu và thu về là 36 phiếu, trả lời theo 2 cách là đồng ý và không đồng ý. Từ kết quả này, chúng tôi chọn các test có tổng số phiếu đồng ý  75% số người được phỏng vấn. Để đảm bảo tính khách quan và tránh những sai sót các test mang tính chủ quan, ở mỗi phiếu phỏng vấn còn có thêm một câu hỏi “mở” để cho các giáo viên, huấn luyện viên, chuyên gia, các nhà chuyên môn có thể bổ sung các test mà theo họ là rất cần thiết.
 
Từ kết quả phỏng vấn trên, đề tài đã lựa chọn được hệ thống 6 test về thể lực chuyên môn của VĐV nam đội tuyển cầu lông trường ĐHKHXH&NV-TP.HCM là:
 
Chạy 20m xuất phát cao (giây); Tại chỗ ném quả cầu lông (cm); Bật cao tại chỗ (cm); Nhảy dây đơn 2 phút (lần); Di chuyển 4 góc sân đơn 10 lần (giây); Di chuyển ngang sân đơn 10 lần (giây).
 
Kiểm nghiệm độ tin cậy test
 
Để xác định độ tin cậy của các chỉ tiêu, đề tài tiến hành kiểm tra khách thể nghiên cứu qua 2 lần, thời gian giữa hai lần cách nhau 6 ngày, các điều kiện kiểm tra giữa hai lần là như nhau. Sau đó tiến hành tính hệ số tương quan (r) theo Pearson của các chỉ tiêu giữa hai lần kiểm tra.
 
+ Nếu hệ số tương quan r  0.8, P < 0.05 thì test có đủ độ tin cậy.
+ Nếu hệ số tương quan r < 0.8, P > 0.05 thì test không có độ tin cậy.
 
2.2. Hiện trạng thể lực chuyên môn của nam VĐV cầu lông trước và sau một năm tập luyện
 
Để có cơ sở lập thang điểm đánh giá thể lực cho nam VĐV cầu lông trường ĐH KHXH&NV-TP.HCM, chúng tôi tiến hành kiểm tra thể lực chuyên môn trước và sau một năm tập luyện (được trình bày ở bảng 1).
 
Hình ảnh: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển cầu lông trường Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh số 1
 
 
Kết quả các số liệu  tại bảng 1 cho thấy, sau một năm tập luyện giá trị trung bình của tất cả các test đánh giá thể lực chuyên môn của khách thể nghiên cứu đều tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất P<0.05.

2.3. Xây dựng thang điểm C (thang điểm 10)
 
Nhằm đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho từng vận động viên (VĐV) cũng như để so sánh trình độ giữa các VĐV với nhau, chúng tôi tiến hành lập thang điểm đánh giá theo hệ thống điểm là thang độ C. Theo công thức tính là:
 
C = 5+2 Z        (Z = )
Trong đó:        C: là điểm số từ 1 đến 10.
                         Xi: là thành tích đạt được của từng VĐV.
                        : là giá trị trung bình của X.
                         S: là độ lệch chuẩn.
 
Đối với các test đánh giá bằng số lần, trên thực tế thang điểm C thì các điểm trong thang phải là số nguyên. Vì vậy, chúng tôi quy ước cách làm tròn số như sau:
 
Số thập phân đầu tiên sau số nguyên từ 0.5 trở lên sẽ làm tròn thành 1 và số thập phân đầu tiên sau số nguyên nhỏ hơn 0.5 sẽ làm tròn là 0.
 
Ví dụ: 246.5 lần sẽ làm tròn thành 247 lần và 246.4 sẽ làm tròn thành 246 lần.
 
Từ những quy ước trên, căn cứ vào giá trị trung bình ( ) và độ lệch chuẩn (S), chúng tôi tiến hành lập bảng theo thang độ C cho từng test nghiên cứu ở giai đoạn ban đầu bảng 2.
 
Hình ảnh: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển cầu lông trường Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh số 2
 
 2.4.     Xây dựng tiêu chuẩn phân loại tổng hợp
 
Để thuận tiện cho việc lượng hoá các chỉ tiêu khác nhau trong quá trình phân loại mức độ thể lực chyên môn của khách thể nghiên cứu, chúng tôi tiến hành quy định tiêu chuẩn phân loại từng chỉ tiêu theo 5 mức qui ước như sau:
 
            - Xếp loại Tốt:                                               từ 9 đến 10 điểm.
            - Xếp loại Khá:                                             từ 7 đến dưới 9 điểm.
            - Xếp loại Trung bình:                                 từ 5 đến dưới 7 điểm.
            - Xếp loại Yếu:                                             từ 3 đến dưới 5 điểm.
            - Xếp loại Kém:                                            từ 0 đến dưới 3 điểm.
 
Theo thang điểm C đã xây dựng, thì mỗi test có số điểm cao nhất là 10 điểm. Căn cứ vào số test đánh giá thể lực chuyên môn là 6 test ứng với tổng điểm tối đa là 60 điểm. Theo quy ước trên thì đề tài xây dựng bảng phân loại trình độ thể lực chuyên môn khách thể nghiên cứu bảng 3.
 
Hình ảnh: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển cầu lông trường Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh số 3
 
 
2.5. Ứng dụng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn của nam VĐV đội tuyển cầu lông Trường ĐH KHXH&NV-TP.HCM.
 
Từ bảng 3, căn cứ vào thành tích kiểm tra giai đoạn ban đầu và thành tích kiểm tra sau một năm, chúng tôi tiến hành vào điểm cho các khách thể nghiên cứu ở giai đoạn ban đầu sau đó tính tổng điểm và phân loại đánh giá thể lực chuyên môn các VĐV nam đội tuyển Cầu lông trường ĐHKHXH&NV-TP.HCM, kết quả ở bảng 4.
 
Hình ảnh: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển cầu lông trường Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh số 4
 
 
Qua bảng 4 có kết quả xếp loại thể lực chuyên môn các VĐV nam đội tuyển cầu lông trường ĐHKHXH&NV giai đoạn ban đầu như sau:
 
- Xếp loại tốt không có vận động viên nào.
- Xếp loại khá có 02 vận động viên chiếm tỷ lệ 25.00%..
- Xếp loại trung bình có 02 vận động viên chiếm tỷ lệ 25.00%.
- Xếp loại yếu có 03 vận động viên chiếm tỷ lệ 37.50%.
- Xếp loại kém có 01 vận động viên chiếm tỷ lệ 12.50%.
 
Hình ảnh: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển cầu lông trường Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh số 5
 
 
Hình ảnh: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển cầu lông trường Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh số 6
 
 
 Qua bảng 6 có kết quả xếp loại thể lực chuyên môn các VĐV nam đội tuyển cầu lông trường ĐHKHXH&NV sau 1 năm tập luyện như sau:
 
- Xếp loại tốt cũng không có vận động viên nào.
- Xếp loại khá có 02 vận động viên chiếm tỷ lệ 25.00%..
- Xếp loại trung bình có 02 vận động viên chiếm tỷ lệ 25.00%.
- Xếp loại yếu có 04 vận động viên chiếm tỷ lệ 50.00%.
- Không có VĐV xếp loại kém.
 
3. KẾT LUẬN:
 
 
Với kết quả nghiên cứu trên các test thể lực chuyên môn của nam vận động viên đội tuyển cầu lông trường ĐHKHXH&NV và dựa vào thang điểm C để tính toán, đánh giá, chúng tôi đã xây dựng được bảng điểm, bảng phân loại, bảng điểm cho từng chỉ tiêu và bảng điểm phân loại tổng hợp để đánh giá trình độ thể lực chuyên môn của VĐV nam đội tuyển cầu lông trường. Dựa vào thang điểm đánh giá trước và sau một năm tập luyện cho chúng ta thấy thể lực chuyên môn của nam VĐV cầu lông có sự thay đổi, tuy sự thay đổi này không nhiều, nhưng đó cũng là một trong những cơ sở chủ yếu để cho các huấn luyện viên dựa vào đó xây dựng chương trình giảng dạy, huấn luyện và đánh giá chính xác trình độ thể lực của vận động viên qua các giai đoạn huấn luyện.
 
TS. Phan Thanh Mỹ;
ThS. Nguyễn Văn Long;
ThS. Nguyễn Chí Cường
                              ĐHKHXH&NV-TP.HCM
 
Bình luận (0)
Gửi