Cần tập trung nêu ra các điểm mới, lộ trình triển khai trong Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương trong buổi làm việc với Tổng cục TDTT về Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào sáng 16/6. Dự họp có Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt, các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt, Lê Thị Hoàng Yến, Nguyễn Hồng Minh cùng đại diện các Vụ, đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc

Phát biểu tại buổi hợp, Tổng cục trưởng Đặng Hà Việt cho biết Tổng cục TDTT đã tổ chức phiên họp lấy ý kiến lần cuối cho Dự thảo Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, các ý kiến đóng góp đều thống nhất với các cấu trúc, mục tiêu mà Dự thảo Chiến lược nêu ra. Xuyên suốt từ tầm nhìn, giải pháp, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các để án liên quan đều đã được rà soát và chỉnh sửa.

Phân nhóm môn thể thao là điểm mới của Dự thảo Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc phân nhóm môn thể thao được đánh giá là nội dung hay.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt phát biểu.

Rà soát Dự thảo  dự họp đã tiến hành rà Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng các đại biểu dự họp đã đóng góp ý kiến cho các nội dung được nêu ra tại Chiến lược như: mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, mục tiêu định hướng, phát triển phong trào TDTT cho mọi người, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, các đề án, dự án liên quan…

Sau khi nghe một số ý kiến tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết Dự thảo Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã trải qua các bước lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn, các Trung tâm HLTTQG, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, văn phòng, Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL… cũng như các Bộ, ngành liên quan như Vụ Khoa giáo văn xã, văn phòng chính phủ..

Chính vì vậy, các thành viên tiến hành rà soát lần cuối, tập trung nêu ra các điểm mới, lộ trình triển khai thực hiện để hoàn tất Dự thảo Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL xem xét, phê duyệt trước thời điểm 30/6.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Bộ phận tổng hợp tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện Tờ trình, Quyết định phê duyệt, Dự thảo Chiến lược … để trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL xem xét, phê duyệt. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng yêu cầu Tổng cục TDTT hoàn thiện nội dung này trong tuần tới nhằm đảm bảo tiến độ công việc được giao.

 Bùi Lượng