Đại hội Thể thao toàn quốc

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022: Thể thao Quảng Ninh quyết tâm đột phá

Lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc cũng là lần đầu tiên công tác TDTT Quảng Ninh được đưa vào Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Trong bối cảnh ấy, thể thao Quảng Ninh đã đặt mục tiêu đứng trong Top 10 tại Đại hội Thể […]