Điều lệ khung Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

29/08/2022

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành phố khác từ trung tuần tháng 12/2022. Bộ VHTTDL đã ban hành Điều lệ khung về Đại hội.

QUYET DINH chuan 25.8.2022 BAN HANH DIEU LE KHUNG_2