Phát động giải Báo chí toàn quốc ‘Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch’

26/12/2022

Chiều ngày 26/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã phát động giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển VHTTDL”.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền về ngành

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển VHTTDL” nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác VHTTDL; phát hiện những điển hình tiên tiến trong ngành VHTTDL; cổ vũ, động viên cán bộ toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển VHTTDL. Tạo điều kiện để các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực VHTTDL.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả hoặc nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh về người thật, việc thật (không hư cấu), có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội… Bên cạnh đó là những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển văn hóa, con người. Các tác phẩm báo chí dự thi phải bảo đảm tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa trong dư luận và được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển VHTTDL được đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Bài dự thi là các tác phẩm báo chí thuộc bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình toạ đàm (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp)… tuyên truyền về VHTTDL và gia đình được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, báo ảnh kể từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 15/6/2023.

Về cơ cấu giải thưởng, giải tập thể sẽ có 3 giải đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao. Giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì; 5 giải Ba; 10 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên quan tâm, tổ chức sản xuất, xuất bản những tác phẩm báo chí tập trung vào một số nội dung trọng tậm như: Việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Văn hoá toàn quốc và Kết luật của đồng chí Tổng Bí thư vào cuộc sống; thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá; xây dựng và triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người gắn với việc phát huy, gìn giữ hệ giá trị gia đình; xây dựng môi trường văn hoá cơ sở gắn với công tác tổ chức cán bộ và các nội dung khác, phản ánh toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của toàn ngành VHTTDL.

Đồng thời, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp VHTTDL và gia đình…

Trong những năm qua, hoạt động báo chí nói chung và các cơ quan báo chí trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc chủ động cung cấp cho độc giả cả nước các thông tin về văn hóa, thể thao và du lịch. Nhờ đó các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch đã đến gần với người dân hơn. Báo chí không chỉ tìm tòi, phản ánh kịp thời những kết quả, thành tựu của công tác văn hoá, thể thao và du lịch mà còn phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, qua đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò của văn hoá, thể thao và du lịch Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Ông Phan Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa khẳng định: “Việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” do Bộ VHTTDL chủ trì sẽ được tổ chức hằng năm, trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ngành Văn hóa (28/8) có vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết trong tình hình hiện nay. Bởi đây là hoạt động phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động báo chí; phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao, giàu ý tưởng sáng tạo, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, phản ánh trung thực, phong phú về các lĩnh vực của ngành văn hoá, thể thao và du lịch”.

Hồng My