Tập huấn công tác Đại hội và chỉ đạo Đại hội điểm của Đảng ủy Bộ VHTTDL

 Sáng 15/6,  Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đại hội và Đại hội điểm tại Chi bộ 6 thuộc Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối  các cơ quan TƯ Đinh Xuân Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh. Tham dự Hội nghị có gần 250 đại biểu là đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận và Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối  các cơ quan TƯ Đinh Xuân Tùng trực tiếp hướng dẫn các quy trình trước, trong và sau Đại hội Chi bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh trực tiếp giải đáp những vướng mắc trong qua trình triển khai công tác chuẩn bị Đại hội

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL về đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đại hội và Đại hội điểm tại Chi bộ 6 thuộc Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Hội nghị đã được nghe Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối  các cơ quan TƯ Đinh Xuân Tùng trực tiếp hướng dẫn các quy trình trước, trong và sau Đại hội Chi bộ. Sau phần trình bày của báo cáo viên, Hội nghị được tham dự Đại hội điểm của Chi bộ 6 trực thuộc Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam. Kết thúc đại hội là phần trao đổi, thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh đã trực tiếp giải đáp những vướng mắc trong qua trình triển khai công tác chuẩn bị Đại hội.

 Bùi Lượng