Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Tạp chí Thể thao nhiệm kỳ 2022-2025

16/09/2022

Đại hội Chi bộ Tạp chí Thể thao nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng 16/9. Tới dự và phát biểu chỉ đạo có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục TDTT, Giám đốc Trung tâm HL TTQG Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục TDTT, Giám đốc Trung tâm HL TTQG Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Lý Đức Thùy – Bí thư chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Thể thao cho biết: “Nhiệm kỳ 2020 – 2022 là nhiệm kỳ có nhiều biến động lớn, đời sống kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế tiếp tục chịu nhiều biến động do bị tác động sâu sắc của đại dịch Covid toàn cầu. Mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm 2021 cũng là năm Báo Thể thao Việt Nam chính thức sáp nhập vào Tạp chí Thể thao theo chủ trương chung của Bộ, Ngành.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm 2021, Chi bộ Tạp chí Thể thao vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chi bộ đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể luôn đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và nhất quán. Chi bộ đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình đối với chính quyền trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, nhất là trong bối cảnh thời gian đầu thực hiện sáp nhập hai đơn vị”.

Ông Lý Đức Thùy – Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Thể thao phát biểu.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đảng tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn của Tạp chí để thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền được giao trong các năm. Chỉ đạo việc xuất bản và phát hành Tạp chí Thể thao định kỳ hàng tháng theo đúng kế hoạch xuất bản hàng năm được phê duyệt. Các số tạp chí và tuần san sau khi xuất bản được phát hành đến các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành trên cả nước.

Sau khi tiến hành sáp nhập Báo Thể thao Việt Nam vào Tạp chí Thể thao, cùng với việc xuất bản định kỳ tạp chí hằng tháng Tạp chí Thể thao tiếp tục xuất bản tuần san hàng tuần (đây là sự tiếp nối sản phẩm truyền thống của Báo Thể thao Việt Nam sau khi sáp nhập). Các sản phẩm đã xuất bản của Tạp chí Thể thao được kiểm duyệt chặt chẽ, không xảy ra sai sót. Nội dung các bài viết đảm bảo đúng tính định hướng, bám sát các sự kiện của Ngành, được độc giả và cán bộ lãnh đạo, quản lý của Ngành đánh giá cao.Tích cực tham gia vào công tác thông tin tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành để thực hiện công tác truyền thông tại các sự kiện lớn của Ngành.

Tại SEA Games 31 vừa qua, Tạp chí Thể thao là đơn vị thường trực của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền của Đại hội. Vì thế, đơn vị luôn chủ động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tham gia phối hợp xây dựng và vận hành trang tin chính thức của SEA Games 31. Thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác thông tin, truyền thông tại SEA Games 31 và được các cấp lãnh đạo đánh giá cao, góp phần tích cực vào sự thành công chung của SEA Games 31.

Ông Doãn Hữu Bình – Phó Bí thư, Trưởng Ban biên tập phát biểu tham luận tại Đại hội.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Tạp chí Thể thao đã  thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch trong lĩnh vực tài chính của đơn vị. Khối đoàn kết nội bộ được giữ vững và duy trì, không có hiện tượng chia rẽ bè phái, khiếu nại, khiếu kiện đối với chi bộ cũng như đảng viên của chi bộ. Cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ bộ Tạp chí Thể thao sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới và vận dụng sáng tạo trong công tác lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, vai trò của cấp ủy và tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Chủ động đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động nhất là trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự nhất trí với dự thảo báo cáo, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Chi bộ Tạp chí Thể thao Mặc dù ngành TDTT có nhiều biến động trong việc cơ cấu, sắp xếp tinh giản bộ máy, nhưng toàn thể các đảng viên Chi bộ Tạp chí Thể thao luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, không giao động trước những khó khăn, thử thách và nhất trí, đồng lòng vì sự phát triển của Chi bộ.

BCH nhiệm kỳ mới 2022-2025 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục TDTT Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý: Để Tạp chí Thể thao có sự phát triển tốt trong thời gian tới, Đại hội cần tập trung xác định được tầm nhìn trong bối cảnh mới. Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nội dung trên các ấn phẩm theo hướng chuyên sâu với sự tham gia hợp tác của các đơn vị trong ngành trên cơ sở đó phát huy tối đa lợi thế, cũng như nguồn lực hiện có của Tạp chí.

Ông cũng yêu cầu phải nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong thực hiện mọi nghiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, thực chất; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Thể thao nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ông Lý Đức Thùy – Tổng biên tập Tạp chí Thể thao đã được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025. Ông Doãn Hữu Bình – Trưởng Ban biên tập giữ chức Phó Bí thư cùng với các Ủy viên gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, bà Bùi Thu Hương, bà Bùi Hằng Giang.
Tam Ninh