Tạp chí Thể thao là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Thể dục Thể thao, được thành lập vào năm 1998. Trải qua quá trình phát triển, Tạp chí Thể thao đã có rất nhiều đóng góp vào sự nghiệp chung của ngành TDTT.

Ấn phẩm chính của Tạp chí là bản in ra hàng tháng với các nội dung về toàn cảnh thể thao trong nước và quốc tế; các sự kiện nổi bật; những nghiên cứu khoa học về TDTT mới; gương sáng về công tác TDTT ở các địa phương; phản ánh hoạt động của các Liên đoàn thể thao, các bộ môn; kinh nghiệm trong trong chỉ đạo, điều hành công tác TDTT; quảng bá những gương sáng tích cực, người tốt, việc tốt…

Bên cạnh đó, Tạp chí Thể thao còn có ấn phẩm tạp chí điện tử với tên miền www.thethaovietnamplus.vn và trang tin www.tapchithethao.vn